Tranh sơn dầu

Chăn trâu

Chăn trâu

Tranh sơn dầu

80 x 100 cm | 31.5 x 39.4 inches

Hai người bạn.

Hai người bạn.

Tranh sơn dầu

80 x 80 cm | 31.5 x 31.5 inches

Tuổi thơ

Tuổi thơ

Tranh sơn dầu

80 x 80 cm | 31.5 x 31.5 inches

Chị em

Chị em

Tranh sơn dầu

105 x 120 cm | 41.3 x 47.2 inches

Con gái và họa sĩ

Con gái và họa sĩ

Tranh sơn dầu

105 x 120 cm | 41.3 x 47.2 inches

Con gái tôi

Con gái tôi

Tranh sơn dầu

80 x 80 cm | 31.5 x 31.5 inches

Trung thu

Trung thu

Tranh sơn dầu

105 x 120 cm | 41.3 x 47.2 inches

Trò chơi trẻ con

Trò chơi trẻ con

Tranh sơn dầu

80 x 80 cm | 31.5 x 31.5 inches

Tuổi thơ II

Tuổi thơ II

Tranh sơn dầu

80 x 80 cm | 31.5 x 31.5 inches

Giấc mơ .

Giấc mơ .

Tranh sơn dầu

80 x 95 cm | 31.5 x 37.4 inches

Duyên dáng III

Duyên dáng III

Tranh sơn dầu

110 x 90 cm | 43.3 x 35.4 inches

Tương tư

Tương tư

Tranh sơn dầu

110 x 90 cm | 43.3 x 35.4 inches