Tranh (kích thước: lớn đến nhỏ)

Mùa hạnh phúc

Mùa hạnh phúc

Tranh sơn dầu

100 x 120 cm | 39.4 x 47.2 inches

Đêm mùa hè

Đêm mùa hè

Tranh sơn dầu

100 x 120 cm | 39.4 x 47.2 inches

Trò ảo thuật

Trò ảo thuật

Tranh sơn dầu

155 x 120 cm | 61 x 47.2 inches

Giai điệu của ánh sáng

Giai điệu của ánh sáng

Tranh sơn dầu

100 x 120 cm | 39.4 x 47.2 inches

Mùa hoa.

Mùa hoa.

Acrylic trên toan

150 x 120 cm | 59.1 x 47.2 inches

Bên dòng sông

Bên dòng sông

Tranh sơn dầu

100 x 120 cm | 39.4 x 47.2 inches

Gió xuân

Gió xuân

Tranh sơn dầu

100 x 120 cm | 39.4 x 47.2 inches

Vịnh Hạ Long

Vịnh Hạ Long

Tranh sơn dầu

100 x 120 cm | 39.4 x 47.2 inches

Chiều vàng.

Chiều vàng.

Tranh sơn dầu

100 x 120 cm | 39.4 x 47.2 inches

Ngày nắng II

Ngày nắng II

Tranh sơn dầu

100 x 120 cm | 39.4 x 47.2 inches

Nhạc trữ tình

Nhạc trữ tình

Tranh sơn dầu

100 x 115 cm | 39.4 x 45.3 inches

Chợ lao động II

Chợ lao động II

Tranh sơn dầu

155 x 115 cm | 61 x 45.3 inches