Tranh (kích thước: lớn đến nhỏ)

Thì thầm

Thì thầm

152 x 110 cm | 59.8 x 43.3 inches

Quí bà

Quí bà

Tranh sơn dầu

152 x 110 cm | 59.8 x 43.3 inches

Gia đình II

Gia đình II

Tranh sơn dầu

152 x 110 cm | 59.8 x 43.3 inches

Khiêu vũ II

Khiêu vũ II

Tranh sơn dầu

152 x 110 cm | 59.8 x 43.3 inches

Vô đề

Vô đề

Acrylic trên toan

110 x 110 cm | 43.3 x 43.3 inches

Vô đề II

Vô đề II

Acrylic trên toan

110 x 110 cm | 43.3 x 43.3 inches

Vô đề III

Vô đề III

Acrylic trên toan

110 x 110 cm | 43.3 x 43.3 inches

Vô đề IV

Vô đề IV

Acrylic trên toan

110 x 110 cm | 43.3 x 43.3 inches

Mưa phố núi

Mưa phố núi

Tranh sơn dầu

95 x 110 cm | 37.4 x 43.3 inches

Sáng sớm trên sông

Sáng sớm trên sông

Tranh sơn dầu

95 x 110 cm | 37.4 x 43.3 inches

Họa sỹ Bùi Xuân Phái

Họa sỹ Bùi Xuân Phái

Tranh sơn dầu

135 x 110 cm | 53.1 x 43.3 inches

Ngày đỏ

Ngày đỏ

Acrylic trên toan

136 x 105 cm | 53.5 x 41.3 inches