Tranh (kích thước: lớn đến nhỏ)

Cô gái hoàng gia VII

Cô gái hoàng gia VII

Tranh sơn mài

122 x 122 cm | 48 x 48 inches

Giấc mơ đỏ

Giấc mơ đỏ

Tranh sơn mài

122 x 122 cm | 48 x 48 inches

Ngày nắng.

Ngày nắng.

Tranh sơn dầu

100 x 120 cm | 39.4 x 47.2 inches

Sàn chứng khoán II

Sàn chứng khoán II

Tranh sơn dầu

155 x 120 cm | 61 x 47.2 inches

Tĩnh vật bát và đũa II

Tĩnh vật bát và đũa II

Tranh sơn dầu

100 x 120 cm | 39.4 x 47.2 inches

Buổi biểu diễn

Buổi biểu diễn

Tranh sơn dầu

105 x 120 cm | 41.3 x 47.2 inches

Đồng dao

Đồng dao

Tranh sơn dầu

105 x 120 cm | 41.3 x 47.2 inches

Xanh xuân

Xanh xuân

Acrylic trên toan

78 x 120 cm | 30.7 x 47.2 inches

Cuộc sống trên thuyền

Cuộc sống trên thuyền

Tranh sơn mài

90 x 120 cm | 35.4 x 47.2 inches

Mùa hạnh phúc

Mùa hạnh phúc

Tranh sơn dầu

100 x 120 cm | 39.4 x 47.2 inches

Đêm mùa hè

Đêm mùa hè

Tranh sơn dầu

100 x 120 cm | 39.4 x 47.2 inches

Trò ảo thuật

Trò ảo thuật

Tranh sơn dầu

155 x 120 cm | 61 x 47.2 inches