Tranh (kích thước: lớn đến nhỏ)

Giấc mơ đỏ

Giấc mơ đỏ

Tranh sơn mài

122 x 122 cm | 48 x 48 inches

Tĩnh vật bát và đũa III

Tĩnh vật bát và đũa III

Tranh sơn dầu

100 x 120 cm | 39.4 x 47.2 inches

Ngày nắng.

Ngày nắng.

Tranh sơn dầu

100 x 120 cm | 39.4 x 47.2 inches

Sàn chứng khoán II

Sàn chứng khoán II

Tranh sơn dầu

155 x 120 cm | 61 x 47.2 inches

Tĩnh vật bát và đũa II

Tĩnh vật bát và đũa II

Tranh sơn dầu

100 x 120 cm | 39.4 x 47.2 inches

Chị em

Chị em

Tranh sơn dầu

105 x 120 cm | 41.3 x 47.2 inches

Con gái và họa sĩ

Con gái và họa sĩ

Tranh sơn dầu

105 x 120 cm | 41.3 x 47.2 inches

Trung thu

Trung thu

Tranh sơn dầu

105 x 120 cm | 41.3 x 47.2 inches

Hội làng

Hội làng

Tranh sơn dầu

105 x 120 cm | 41.3 x 47.2 inches

Xanh xuân

Xanh xuân

Acrylic trên toan

78 x 120 cm | 30.7 x 47.2 inches

Cuộc sống trên thuyền

Cuộc sống trên thuyền

Tranh sơn mài

90 x 120 cm | 35.4 x 47.2 inches

Màu ký ức

Màu ký ức

Tranh sơn dầu

100 x 120 cm | 39.4 x 47.2 inches