Tranh (kích thước: lớn đến nhỏ)

Giấc mơ đỏ

Giấc mơ đỏ

Tranh sơn mài

122 x 122 cm | 48 x 48 inches

Khỏa thân IV

Khỏa thân IV

Tranh sơn mài

120 x 90 cm | 47.2 x 35.4 inches

Chuồn chuồn

Chuồn chuồn

Tranh sơn mài

120 x 70 cm | 47.2 x 27.6 inches

Chiều thu I

Chiều thu I

Tranh sơn mài

120 x 70 cm | 47.2 x 27.6 inches

Mùa hè cháy bỏng

Mùa hè cháy bỏng

Tranh sơn mài

120 x 70 cm | 47.2 x 27.6 inches

Đổi mùa

Đổi mùa

Tranh sơn mài

120 x 70 cm | 47.2 x 27.6 inches

Làng tôi

Làng tôi

Tranh sơn dầu

120 x 50 cm | 47.2 x 19.7 inches

Làng tôi II

Làng tôi II

Tranh sơn dầu

120 x 50 cm | 47.2 x 19.7 inches

Nhà bên sông

Nhà bên sông

Tranh sơn dầu

120 x 160 cm | 47.2 x 63 inches

Ngày mùa V

Ngày mùa V

Tranh sơn dầu

120 x 70 cm | 47.2 x 27.6 inches

Giấc mơ đỏ'

Giấc mơ đỏ'

Sơn mài trên gỗ

120 x 90 cm | 47.2 x 35.4 inches

Không đề

Không đề

Acrylic trên toan

120 x 78 cm | 47.2 x 30.7 inches