Tranh (kích thước: lớn đến nhỏ)

Xuân về II

Xuân về II

Tranh sơn dầu

80 x 130 cm | 31.5 x 51.2 inches

Ngày đông

Ngày đông

Tranh sơn dầu

80 x 130 cm | 31.5 x 51.2 inches

Nắng lên

Nắng lên

Tranh sơn dầu

145 x 125 cm | 57.1 x 49.2 inches

Phật A Di Đà

Phật A Di Đà

Sơn mài trên gỗ

84 x 124 cm | 33.1 x 48.8 inches

Cô gái hoàng gia

Cô gái hoàng gia

Tranh sơn mài

122 x 122 cm | 48 x 48 inches

Cầu nguyện II

Cầu nguyện II

Tranh sơn mài

122 x 122 cm | 48 x 48 inches

Người đàn bà hoàng gia

Người đàn bà hoàng gia

Tranh sơn mài

122 x 122 cm | 48 x 48 inches

Người đàn bà hoàng gia V

Người đàn bà hoàng gia V

Tranh sơn mài

122 x 122 cm | 48 x 48 inches

Cô gái nông thôn

Cô gái nông thôn

Tranh sơn mài

122 x 122 cm | 48 x 48 inches

Thuyền đôi

Thuyền đôi

Tranh sơn mài

122 x 122 cm | 48 x 48 inches

Trưa hè làng tôi

Trưa hè làng tôi

Tranh sơn mài

122 x 122 cm | 48 x 48 inches

Cô gái hoàng gia VII

Cô gái hoàng gia VII

Tranh sơn mài

122 x 122 cm | 48 x 48 inches