Tranh (kích thước: lớn đến nhỏ)

Chị em

Chị em

Tranh sơn dầu

105 x 120 cm | 41.3 x 47.2 inches

Con gái và họa sĩ

Con gái và họa sĩ

Tranh sơn dầu

105 x 120 cm | 41.3 x 47.2 inches

Trung thu

Trung thu

Tranh sơn dầu

105 x 120 cm | 41.3 x 47.2 inches

Xanh xuân

Xanh xuân

Acrylic trên toan

78 x 120 cm | 30.7 x 47.2 inches

Đường hầm

Đường hầm

Tranh sơn mài

180 x 120 cm | 70.9 x 47.2 inches

Đi chợ sớm

Đi chợ sớm

Tranh sơn mài

90 x 120 cm | 35.4 x 47.2 inches

Cầu

Cầu "Long Biên"

Tranh sơn mài

90 x 120 cm | 35.4 x 47.2 inches

Người bán hàng rong

Người bán hàng rong

Tranh sơn mài

90 x 120 cm | 35.4 x 47.2 inches

Cuộc sống trên thuyền

Cuộc sống trên thuyền

Tranh sơn mài

90 x 120 cm | 35.4 x 47.2 inches

Mùa hạnh phúc

Mùa hạnh phúc

Tranh sơn dầu

100 x 120 cm | 39.4 x 47.2 inches

Đêm mùa hè

Đêm mùa hè

Tranh sơn dầu

100 x 120 cm | 39.4 x 47.2 inches

Trò ảo thuật

Trò ảo thuật

Tranh sơn dầu

155 x 120 cm | 61 x 47.2 inches