Tranh (kích thước: lớn đến nhỏ)

Nghỉ ngơi

Nghỉ ngơi

Tranh sơn dầu

135 x 135 cm | 53.1 x 53.1 inches

Tan trường.

Tan trường.

Tranh sơn dầu

135 x 135 cm | 53.1 x 53.1 inches

Bến trăng

Bến trăng

Tranh sơn dầu

80 x 133 cm | 31.5 x 52.4 inches

Chiều vàng

Chiều vàng

Tranh sơn dầu

80 x 133 cm | 31.5 x 52.4 inches

Mùa hoa đỏ

Mùa hoa đỏ

Tranh sơn dầu

80 x 133 cm | 31.5 x 52.4 inches

Sương xanh

Sương xanh

Tranh sơn dầu

80 x 133 cm | 31.5 x 52.4 inches

Tình bạn

Tình bạn

Tranh sơn dầu

100 x 130 cm | 39.4 x 51.2 inches

Ngày hội

Ngày hội

Tranh sơn dầu

100 x 130 cm | 39.4 x 51.2 inches

Đam mê

Đam mê

Tranh sơn dầu

100 x 130 cm | 39.4 x 51.2 inches

Trước ánh sáng II

Trước ánh sáng II

Tranh sơn dầu

100 x 130 cm | 39.4 x 51.2 inches

Đồi vàng III

Đồi vàng III

Tranh sơn dầu

80 x 130 cm | 31.5 x 51.2 inches

Hoàng hôn trên sông III

Hoàng hôn trên sông III

Tranh sơn dầu

80 x 130 cm | 31.5 x 51.2 inches