Tranh (kích thước: lớn đến nhỏ)

Mùa quả chín

Mùa quả chín

Tranh sơn dầu

80 x 133 cm | 31.5 x 52.4 inches

Chiều vàng

Chiều vàng

Tranh sơn dầu

80 x 133 cm | 31.5 x 52.4 inches

Mùa hoa đỏ

Mùa hoa đỏ

Tranh sơn dầu

80 x 133 cm | 31.5 x 52.4 inches

Mùa mới

Mùa mới

Tranh sơn dầu

80 x 133 cm | 31.5 x 52.4 inches

Trước ánh sáng II

Trước ánh sáng II

Tranh sơn dầu

100 x 130 cm | 39.4 x 51.2 inches

Đồi vàng III

Đồi vàng III

Tranh sơn dầu

80 x 130 cm | 31.5 x 51.2 inches

Hoàng hôn trên sông III

Hoàng hôn trên sông III

Tranh sơn dầu

80 x 130 cm | 31.5 x 51.2 inches

Xuân về II

Xuân về II

Tranh sơn dầu

80 x 130 cm | 31.5 x 51.2 inches

Ngày đông

Ngày đông

Tranh sơn dầu

80 x 130 cm | 31.5 x 51.2 inches

Phật A Di Đà

Phật A Di Đà

Sơn mài trên gỗ

84 x 124 cm | 33.1 x 48.8 inches

Cầu nguyện

Cầu nguyện

Tranh sơn mài

122 x 122 cm | 48 x 48 inches

Cầu nguyện II

Cầu nguyện II

Tranh sơn mài

122 x 122 cm | 48 x 48 inches