Tranh (kích thước: lớn đến nhỏ)

Điêu khắc VI

Điêu khắc VI

Sơn trên Composite

135 x 36 x 28 cm | 53.1 x 14.2 x 11 inches

Suy tư,

Suy tư,

Tranh sơn dầu

135 x 110 cm | 53.1 x 43.3 inches

Buổi lễ

Buổi lễ

Tranh sơn dầu

135 x 135 cm | 53.1 x 53.1 inches

Tan trường.

Tan trường.

Tranh sơn dầu

135 x 135 cm | 53.1 x 53.1 inches

Chị tôi II

Chị tôi II

Tranh sơn dầu

130 x 110 cm | 51.2 x 43.3 inches

Đồng phục I

Đồng phục I

Tranh sơn dầu

130 x 250 cm | 51.2 x 98.4 inches

Suy tư III

Suy tư III

Tranh sơn dầu

130 x 100 cm | 51.2 x 39.4 inches

Ăn hỏi

Ăn hỏi

Tranh sơn dầu

130 x 100 cm | 51.2 x 39.4 inches

Xoay vòng IV

Xoay vòng IV

Tranh sơn dầu

130 x 100 cm | 51.2 x 39.4 inches

Mùa thay lá

Mùa thay lá

Acrylic trên toan

130 x 80 cm | 51.2 x 31.5 inches

Nhạc công

Nhạc công

Tranh sơn dầu

127 x 92 cm | 50 x 36.2 inches

Buổi sáng

Buổi sáng

Tranh sơn dầu

127 x 92 cm | 50 x 36.2 inches