Tranh (kích thước: lớn đến nhỏ)

Cầu

Cầu "Thê Húc"

Tranh sơn dầu

125 x 145 cm | 49.2 x 57.1 inches

Trưa hè

Trưa hè

Tranh sơn dầu

125 x 145 cm | 49.2 x 57.1 inches

Giấc mơ Chúa

Giấc mơ Chúa

Tranh sơn dầu

185 x 145 cm | 72.8 x 57.1 inches

Giai điệu của màu II

Giai điệu của màu II

Tranh sơn dầu

125 x 145 cm | 49.2 x 57.1 inches

Ngày đây gió

Ngày đây gió

Tranh sơn dầu

135 x 135 cm | 53.1 x 53.1 inches

Họa sĩ già II

Họa sĩ già II

Tranh sơn dầu

135 x 135 cm | 53.1 x 53.1 inches

Chuyện phiếm'

Chuyện phiếm'

Tranh sơn dầu

135 x 135 cm | 53.1 x 53.1 inches

Bạn và tôi

Bạn và tôi

Tranh sơn dầu

105 x 135 cm | 41.3 x 53.1 inches

Chiều thu

Chiều thu

Tranh sơn dầu

80 x 135 cm | 31.5 x 53.1 inches

Bông hồng vàng

Bông hồng vàng

Tranh sơn dầu

105 x 135 cm | 41.3 x 53.1 inches

Giờ giải lao

Giờ giải lao

Tranh sơn dầu

100 x 135 cm | 39.4 x 53.1 inches

Bình minh bên hồ Hoàn Kiếm

Bình minh bên hồ Hoàn Kiếm

Tranh sơn dầu

153 x 135 cm | 60.2 x 53.1 inches