Tranh (kích thước: lớn đến nhỏ)

Buổi trình diễn

Buổi trình diễn

Tranh sơn dầu

100 x 150 cm | 39.4 x 59.1 inches

Khoảnh khắc thăng hoa

Khoảnh khắc thăng hoa

Tranh sơn dầu

100 x 150 cm | 39.4 x 59.1 inches

Vườn chuối

Vườn chuối

Tranh sơn dầu

120 x 150 cm | 47.2 x 59.1 inches

Hà Nội thường ngày

Hà Nội thường ngày

Tranh sơn dầu

100 x 150 cm | 39.4 x 59.1 inches

Phố nắng

Phố nắng

Tranh sơn dầu

120 x 150 cm | 47.2 x 59.1 inches

Dưới trăng

Dưới trăng

Tranh sơn dầu

120 x 150 cm | 47.2 x 59.1 inches

Sớm mai trên sông

Sớm mai trên sông

Tranh sơn dầu

120 x 150 cm | 47.2 x 59.1 inches

Binh minh.

Binh minh.

Tranh sơn dầu

120 x 150 cm | 47.2 x 59.1 inches

Cầu

Cầu "Long Biên" II

Tranh sơn dầu

120 x 150 cm | 47.2 x 59.1 inches

Ngày hè

Ngày hè

Tranh sơn dầu

120 x 150 cm | 47.2 x 59.1 inches

Bến trăng.

Bến trăng.

Tranh sơn dầu

200 x 150 cm | 78.7 x 59.1 inches

Nghiêm trang V

Nghiêm trang V

Tranh sơn dầu

170 x 150 cm | 66.9 x 59.1 inches