Tranh (kích thước: lớn đến nhỏ)

Binh minh.

Binh minh.

Tranh sơn dầu

120 x 150 cm | 47.2 x 59.1 inches

Cầu

Cầu "Long Biên" II

Tranh sơn dầu

120 x 150 cm | 47.2 x 59.1 inches

Thành phố về đêm

Thành phố về đêm

Tranh sơn dầu

120 x 150 cm | 47.2 x 59.1 inches

Nghiêm trang V

Nghiêm trang V

Tranh sơn dầu

170 x 150 cm | 66.9 x 59.1 inches

Cầu

Cầu "Thê Húc"

Tranh sơn dầu

125 x 145 cm | 49.2 x 57.1 inches

Trưa hè

Trưa hè

Tranh sơn dầu

125 x 145 cm | 49.2 x 57.1 inches

Mùa vàng

Mùa vàng

Tranh sơn dầu

125 x 145 cm | 49.2 x 57.1 inches

Bên bờ biển IX

Bên bờ biển IX

Tranh sơn dầu

110 x 135 cm | 43.3 x 53.1 inches

Đôi bạn

Đôi bạn

Tranh sơn dầu

105 x 135 cm | 41.3 x 53.1 inches

Buổi sáng ở Venice

Buổi sáng ở Venice

Tranh sơn dầu

80 x 135 cm | 31.5 x 53.1 inches

Bông hồng vàng

Bông hồng vàng

Tranh sơn dầu

105 x 135 cm | 41.3 x 53.1 inches

Bình minh bên hồ Hoàn Kiếm

Bình minh bên hồ Hoàn Kiếm

Tranh sơn dầu

153 x 135 cm | 60.2 x 53.1 inches