Tranh (kích thước: lớn đến nhỏ)

Khoảnh khắc bình yên V

Khoảnh khắc bình yên V

Tranh sơn dầu

135 x 155 cm | 53.1 x 61 inches

Ao sen

Ao sen

Tranh sơn dầu

135 x 155 cm | 53.1 x 61 inches

Chạng vạng V

Chạng vạng V

Tranh sơn dầu

135 x 155 cm | 53.1 x 61 inches

Ao làng II

Ao làng II

Tranh sơn dầu

135 x 155 cm | 53.1 x 61 inches

Đường về làng

Đường về làng

Tranh sơn dầu

135 x 155 cm | 53.1 x 61 inches

Hoàng hôn

Hoàng hôn

Tranh sơn dầu

155 x 155 cm | 61 x 61 inches

Ngày mưa

Ngày mưa

Tranh sơn dầu

100 x 150 cm | 39.4 x 59.1 inches

Tán tỉnh

Tán tỉnh

Tranh sơn dầu

100 x 150 cm | 39.4 x 59.1 inches

Phố sau mưa II

Phố sau mưa II

Tranh sơn dầu

100 x 150 cm | 39.4 x 59.1 inches

Phố mùa đông

Phố mùa đông

Tranh sơn dầu

100 x 150 cm | 39.4 x 59.1 inches

Chuyện tình

Chuyện tình

Tranh sơn dầu

100 x 150 cm | 39.4 x 59.1 inches

Bình minh V

Bình minh V

Tranh sơn dầu

150 x 150 cm | 59.1 x 59.1 inches