Tranh (kích thước: lớn đến nhỏ)

Màu sắc

Màu sắc

Acrylic trên toan

150 x 150 cm | 59.1 x 59.1 inches

Mùa thu vàng.

Mùa thu vàng.

Acrylic trên toan

150 x 100 cm | 59.1 x 39.4 inches

Xuân sớm

Xuân sớm

Acrylic trên toan

150 x 100 cm | 59.1 x 39.4 inches

Bình minh V

Bình minh V

Tranh sơn dầu

150 x 150 cm | 59.1 x 59.1 inches

Chữ thập đỏ

Chữ thập đỏ

Tranh sơn dầu

150 x 50 cm | 59.1 x 19.7 inches

Thác Bản Giốc

Thác Bản Giốc

Tranh sơn dầu

150 x 200 cm | 59.1 x 78.7 inches

Số O trên nền hồng và xanh lá

Số O trên nền hồng và xanh lá

Acrylic trên toan

150 x 115 cm | 59.1 x 45.3 inches

Giai điệu sắc màu

Giai điệu sắc màu

Acrylic trên toan

150 x 115 cm | 59.1 x 45.3 inches

Plus 0 2017

Plus 0 2017

Acrylic trên toan

145 x 106 cm | 57.1 x 41.7 inches

Nắng lên

Nắng lên

Tranh sơn dầu

145 x 125 cm | 57.1 x 49.2 inches

Cây đời

Cây đời

Tranh sơn dầu

145 x 185 cm | 57.1 x 72.8 inches

Giấc mơ mùa xuân

Giấc mơ mùa xuân

Acrylic trên toan

140 x 120 cm | 55.1 x 47.2 inches