Tranh (kích thước: lớn đến nhỏ)

Thác Bản Giốc

Thác Bản Giốc

Tranh sơn dầu

150 x 200 cm | 59.1 x 78.7 inches

Sức căng II

Sức căng II

Tranh sơn dầu

100 x 200 cm | 39.4 x 78.7 inches

Giai điệu của nắng

Giai điệu của nắng

Tranh sơn dầu

145 x 185 cm | 57.1 x 72.8 inches

Hướng thượng

Hướng thượng

Tranh sơn dầu

145 x 185 cm | 57.1 x 72.8 inches

Cây đời

Cây đời

Tranh sơn dầu

145 x 185 cm | 57.1 x 72.8 inches

Mùa sen.

Mùa sen.

Tranh sơn mài

90 x 180 cm | 35.4 x 70.9 inches

Vũ trụ ảo

Vũ trụ ảo

Chất liệu tổng hợp

180 x 180 cm | 70.9 x 70.9 inches

Màu của Huế

Màu của Huế

Chất liệu tổng hợp

180 x 180 cm | 70.9 x 70.9 inches

Thư giãn

Thư giãn

Acrylic trên toan

85 x 165 cm | 33.5 x 65 inches

Nhà bên sông

Nhà bên sông

Tranh sơn dầu

120 x 160 cm | 47.2 x 63 inches

Hoài niệm Sài Gòn

Hoài niệm Sài Gòn

Chất liệu tổng hợp

160 x 160 cm | 63 x 63 inches

Nước xanh

Nước xanh

Acrylic trên toan

64 x 156 cm | 25.2 x 61.4 inches