Tranh (kích thước: lớn đến nhỏ)

Mùa sen.

Mùa sen.

Tranh sơn mài

90 x 180 cm | 35.4 x 70.9 inches

Thư giãn

Thư giãn

Acrylic trên toan

85 x 165 cm | 33.5 x 65 inches

Nhà bên sông

Nhà bên sông

Tranh sơn dầu

120 x 160 cm | 47.2 x 63 inches

Nước xanh

Nước xanh

Acrylic trên toan

64 x 156 cm | 25.2 x 61.4 inches

Khoảnh khắc bình yên V

Khoảnh khắc bình yên V

Tranh sơn dầu

135 x 155 cm | 53.1 x 61 inches

Ao sen

Ao sen

Tranh sơn dầu

135 x 155 cm | 53.1 x 61 inches

Chạng vạng V

Chạng vạng V

Tranh sơn dầu

135 x 155 cm | 53.1 x 61 inches

Ao làng II

Ao làng II

Tranh sơn dầu

135 x 155 cm | 53.1 x 61 inches

Đường về làng

Đường về làng

Tranh sơn dầu

135 x 155 cm | 53.1 x 61 inches

Sớm mai

Sớm mai

Tranh sơn dầu

135 x 155 cm | 53.1 x 61 inches

Phố vắng II

Phố vắng II

Tranh sơn dầu

100 x 150 cm | 39.4 x 59.1 inches

Ngày mưa

Ngày mưa

Tranh sơn dầu

100 x 150 cm | 39.4 x 59.1 inches