Tranh (kích thước: lớn đến nhỏ)

Đối ẩm

Đối ẩm

Tranh sơn dầu

100 x 100 cm | 39.4 x 39.4 inches

Mẹ và con II

Mẹ và con II

Tranh sơn dầu

100 x 100 cm | 39.4 x 39.4 inches

Bình minh trên sông

Bình minh trên sông

Tranh sơn dầu

80 x 100 cm | 31.5 x 39.4 inches

Được mùa

Được mùa

Tranh sơn dầu

80 x 100 cm | 31.5 x 39.4 inches

Đánh cá

Đánh cá

Tranh sơn dầu

80 x 100 cm | 31.5 x 39.4 inches

Cầu tre II

Cầu tre II

Tranh sơn dầu

80 x 100 cm | 31.5 x 39.4 inches

Đi chợ III

Đi chợ III

Tranh sơn dầu

80 x 100 cm | 31.5 x 39.4 inches

Về chùa

Về chùa

Tranh sơn dầu

100 x 100 cm | 39.4 x 39.4 inches

Nắng sớm

Nắng sớm

Tranh sơn dầu

100 x 100 cm | 39.4 x 39.4 inches

Ngày xuân

Ngày xuân

Tranh sơn dầu

100 x 100 cm | 39.4 x 39.4 inches

Phố xanh

Phố xanh

Tranh sơn dầu

100 x 100 cm | 39.4 x 39.4 inches

Hot summer day

Hot summer day

Tranh sơn dầu

100 x 100 cm | 39.4 x 39.4 inches