Tranh (kích thước: lớn đến nhỏ)

Mẹ và con IV

Mẹ và con IV

Tranh sơn dầu

115 x 100 cm | 45.3 x 39.4 inches

Mẹ và con III

Mẹ và con III

Tranh sơn dầu

115 x 100 cm | 45.3 x 39.4 inches

Nghệ sĩ  (Đã bán)

Nghệ sĩ (Đã bán)

Tranh sơn dầu

80 x 100 cm | 31.5 x 39.4 inches

Người đàn bà với con mèo II

Người đàn bà với con mèo II

Tranh sơn dầu

100 x 100 cm | 39.4 x 39.4 inches

Mừng quá

Mừng quá

Tranh sơn dầu

100 x 100 cm | 39.4 x 39.4 inches

Chuyện tình II

Chuyện tình II

Tranh sơn dầu

100 x 100 cm | 39.4 x 39.4 inches

Thiên thần

Thiên thần

Tranh sơn dầu

80 x 100 cm | 31.5 x 39.4 inches

Đôi uyên ương

Đôi uyên ương

Tranh sơn mài

100 x 100 cm | 39.4 x 39.4 inches

Tình Yêu II

Tình Yêu II

Tranh sơn mài

100 x 100 cm | 39.4 x 39.4 inches

Trò chuyện

Trò chuyện

Tranh sơn dầu

80 x 100 cm | 31.5 x 39.4 inches

Mẹ và con

Mẹ và con

Tranh sơn dầu

100 x 100 cm | 39.4 x 39.4 inches

Giai điệu ngọt ngào

Giai điệu ngọt ngào

Tranh sơn dầu

80 x 100 cm | 31.5 x 39.4 inches