Tranh (kích thước: lớn đến nhỏ)

Phong cảnh Cát Bà

Phong cảnh Cát Bà

Tranh sơn dầu

80 x 110 cm | 31.5 x 43.3 inches

Phố vắng.

Phố vắng.

Tranh sơn dầu

95 x 110 cm | 37.4 x 43.3 inches

Góc phố

Góc phố

Tranh sơn dầu

95 x 110 cm | 37.4 x 43.3 inches

Nhịp điệu của mưa

Nhịp điệu của mưa

Tranh sơn dầu

95 x 110 cm | 37.4 x 43.3 inches

Nhà sư IV

Nhà sư IV

Tranh sơn dầu

90 x 110 cm | 35.4 x 43.3 inches

Vịnh Hạ Long .

Vịnh Hạ Long .

Tranh sơn dầu

95 x 110 cm | 37.4 x 43.3 inches

Ao làng

Ao làng

Tranh sơn dầu

95 x 110 cm | 37.4 x 43.3 inches

Khiêu vũ

Khiêu vũ

Tranh sơn dầu

152 x 110 cm | 59.8 x 43.3 inches

Thì thầm

Thì thầm

152 x 110 cm | 59.8 x 43.3 inches

Quí bà

Quí bà

Tranh sơn dầu

152 x 110 cm | 59.8 x 43.3 inches

Gia đình II

Gia đình II

Tranh sơn dầu

152 x 110 cm | 59.8 x 43.3 inches

Khiêu vũ II

Khiêu vũ II

Tranh sơn dầu

152 x 110 cm | 59.8 x 43.3 inches