Tranh (kích thước: lớn đến nhỏ)

Chùa Thầy

Chùa Thầy

Tranh sơn mài

200 x 360 cm | 78.7 x 141.7 inches

Lễ hội

Lễ hội

Tranh sơn dầu

200 x 300 cm | 78.7 x 118.1 inches

Hướng thượng V

Hướng thượng V

Tranh sơn dầu

200 x 300 cm | 78.7 x 118.1 inches

Ngày mùa.

Ngày mùa.

Tranh sơn mài

122 x 244 cm | 48 x 96.1 inches

Lối về

Lối về

Tranh sơn dầu

110 x 210 cm | 43.3 x 82.7 inches

Đi chợ

Đi chợ

Tranh sơn dầu

110 x 210 cm | 43.3 x 82.7 inches

Bình minh buổi sớm mùa thu

Bình minh buổi sớm mùa thu

Tranh sơn dầu

110 x 210 cm | 43.3 x 82.7 inches

Chạng vạng

Chạng vạng

Tranh sơn dầu

110 x 210 cm | 43.3 x 82.7 inches

Làng tôi.

Làng tôi.

Tranh sơn dầu

110 x 210 cm | 43.3 x 82.7 inches

Con đường vàng

Con đường vàng

Tranh sơn dầu

110 x 210 cm | 43.3 x 82.7 inches

Hồi hương

Hồi hương

Tranh sơn dầu

400 x 200 cm | 157.5 x 78.7 inches

Thác Bản Giốc

Thác Bản Giốc

Tranh sơn dầu

150 x 200 cm | 59.1 x 78.7 inches