Tranh (kích thước: lớn đến nhỏ)

Chùa Thầy

Chùa Thầy

Tranh sơn mài

200 x 360 cm | 78.7 x 141.7 inches

Hướng thượng V

Hướng thượng V

Tranh sơn dầu

200 x 300 cm | 78.7 x 118.1 inches

Ngày mùa.

Ngày mùa.

Tranh sơn mài

122 x 244 cm | 48 x 96.1 inches

Mùa xuân

Mùa xuân

Tranh sơn dầu

165 x 220 cm | 65 x 86.6 inches

Lối về

Lối về

Tranh sơn dầu

110 x 210 cm | 43.3 x 82.7 inches

Mùa thay lá

Mùa thay lá

Acrylic trên toan

100 x 210 cm | 39.4 x 82.7 inches

Bình minh buổi sớm mùa thu

Bình minh buổi sớm mùa thu

Tranh sơn dầu

110 x 210 cm | 43.3 x 82.7 inches

Chạng vạng

Chạng vạng

Tranh sơn dầu

110 x 210 cm | 43.3 x 82.7 inches

Chiều muộn ở quê tôi

Chiều muộn ở quê tôi

Tranh sơn dầu

110 x 210 cm | 43.3 x 82.7 inches

Sương sớm trên hồ Hoàn Kiếm

Sương sớm trên hồ Hoàn Kiếm

Tranh sơn dầu

110 x 210 cm | 43.3 x 82.7 inches

Vẻ đẹp của thiên nhiên

Vẻ đẹp của thiên nhiên

Tranh sơn dầu

110 x 210 cm | 43.3 x 82.7 inches

Sắc màu cuộc sống

Sắc màu cuộc sống

Tranh sơn dầu

100 x 200 cm | 39.4 x 78.7 inches