Tranh (kích thước: nhỏ đến lớn)

Bàn chân Phật

Bàn chân Phật

Sơn mài trên gỗ

98 x 90 cm | 38.6 x 35.4 inches

Hồ sen.

Hồ sen.

Tranh sơn mài

75 x 90 cm | 29.5 x 35.4 inches

Nhạc công

Nhạc công

Tranh sơn dầu

127 x 92 cm | 50 x 36.2 inches

Buổi sáng

Buổi sáng

Tranh sơn dầu

127 x 92 cm | 50 x 36.2 inches

Bạn thân

Bạn thân

Tranh sơn dầu

127 x 92 cm | 50 x 36.2 inches

Nhạc trưởng

Nhạc trưởng

Tranh sơn dầu

80 x 95 cm | 31.5 x 37.4 inches

Sau giờ học II

Sau giờ học II

Tranh sơn dầu

80 x 95 cm | 31.5 x 37.4 inches

Bạn học II

Bạn học II

Tranh sơn dầu

80 x 95 cm | 31.5 x 37.4 inches

Giấc mơi của tôi II

Giấc mơi của tôi II

Tranh sơn dầu

80 x 95 cm | 31.5 x 37.4 inches

Tình mẫu tử I

Tình mẫu tử I

Tranh sơn dầu

80 x 95 cm | 31.5 x 37.4 inches

Chân dung

Chân dung

Tranh sơn dầu

80 x 95 cm | 31.5 x 37.4 inches

Mùa hoa II

Mùa hoa II

Tranh sơn dầu

80 x 95 cm | 31.5 x 37.4 inches