Tranh (kích thước: nhỏ đến lớn)

Thẹn thùng

Thẹn thùng

Tranh sơn dầu

110 x 90 cm | 43.3 x 35.4 inches

Bình yên (đã bán)

Bình yên (đã bán)

Tranh sơn dầu

110 x 90 cm | 43.3 x 35.4 inches

Trang phục truyền thống II

Trang phục truyền thống II

Tranh sơn mài

120 x 90 cm | 47.2 x 35.4 inches

Đông đến

Đông đến

Acrylic trên lụa

60 x 90 cm | 23.6 x 35.4 inches

Thì thầm II

Thì thầm II

Tranh sơn mài

122 x 90 cm | 48 x 35.4 inches

Mõ cá (đã bán)

Mõ cá (đã bán)

Sơn mài trên gỗ

90 x 90 cm | 35.4 x 35.4 inches

Bàn chân Phật

Bàn chân Phật

Sơn mài trên gỗ

98 x 90 cm | 38.6 x 35.4 inches

Hồ sen.

Hồ sen.

Tranh sơn mài

75 x 90 cm | 29.5 x 35.4 inches

Nhạc công

Nhạc công

Tranh sơn dầu

127 x 92 cm | 50 x 36.2 inches

Buổi sáng

Buổi sáng

Tranh sơn dầu

127 x 92 cm | 50 x 36.2 inches

Bạn thân

Bạn thân

Tranh sơn dầu

127 x 92 cm | 50 x 36.2 inches

Nhạc trưởng

Nhạc trưởng

Tranh sơn dầu

80 x 95 cm | 31.5 x 37.4 inches