Tranh (kích thước: nhỏ đến lớn)

Khất thực IV

Khất thực IV

Tranh sơn dầu

110 x 90 cm | 43.3 x 35.4 inches

Miền cảm xúc

Miền cảm xúc

Sơn mài trên gỗ

120 x 90 cm | 47.2 x 35.4 inches

Cõi Phật II

Cõi Phật II

Sơn mài trên gỗ

98 x 90 cm | 38.6 x 35.4 inches

Duyên dáng III

Duyên dáng III

Tranh sơn dầu

110 x 90 cm | 43.3 x 35.4 inches

Bạn thân.

Bạn thân.

Tranh sơn dầu

110 x 90 cm | 43.3 x 35.4 inches

Thẹn thùng

Thẹn thùng

Tranh sơn dầu

110 x 90 cm | 43.3 x 35.4 inches

Bình yên

Bình yên

Tranh sơn dầu

110 x 90 cm | 43.3 x 35.4 inches

Bạn thân II

Bạn thân II

Tranh sơn mài

120 x 90 cm | 47.2 x 35.4 inches

Trang phục truyền thống II

Trang phục truyền thống II

Tranh sơn mài

120 x 90 cm | 47.2 x 35.4 inches

Đông đến

Đông đến

Acrylic trên lụa

60 x 90 cm | 23.6 x 35.4 inches

Thì thầm II

Thì thầm II

Tranh sơn mài

122 x 90 cm | 48 x 35.4 inches

Mõ cá

Mõ cá

Sơn mài trên gỗ

90 x 90 cm | 35.4 x 35.4 inches