Tranh (kích thước: nhỏ đến lớn)

Xanh sao

Xanh sao

Acrylic trên toan

98 x 89 cm | 38.6 x 35 inches

Tĩnh vật

Tĩnh vật

Tranh sơn dầu

80 x 90 cm | 31.5 x 35.4 inches

Khỏa thân IV

Khỏa thân IV

Tranh sơn mài

120 x 90 cm | 47.2 x 35.4 inches

Thiếu nữ bên áo dài

Thiếu nữ bên áo dài

Sơn mài trên gỗ

120 x 90 cm | 47.2 x 35.4 inches

Sắc xuân

Sắc xuân

Tranh sơn dầu

115 x 90 cm | 45.3 x 35.4 inches

Giấc mơ xanh

Giấc mơ xanh

Acrylic trên toan

80 x 90 cm | 31.5 x 35.4 inches

Ngày xanh.

Ngày xanh.

Acrylic trên toan

80 x 90 cm | 31.5 x 35.4 inches

Giấc mơ đỏ'

Giấc mơ đỏ'

Sơn mài trên gỗ

120 x 90 cm | 47.2 x 35.4 inches

Khất thực IV

Khất thực IV

Tranh sơn dầu

110 x 90 cm | 43.3 x 35.4 inches

Cõi Phật II

Cõi Phật II

Sơn mài trên gỗ

98 x 90 cm | 38.6 x 35.4 inches

Duyên dáng III

Duyên dáng III

Tranh sơn dầu

110 x 90 cm | 43.3 x 35.4 inches

Tương tư

Tương tư

Tranh sơn dầu

110 x 90 cm | 43.3 x 35.4 inches