Tranh (kích thước: nhỏ đến lớn)

Cô gái và lồng chim V

Cô gái và lồng chim V

Tranh sơn dầu

80 x 80 cm | 31.5 x 31.5 inches

Ký ức của tôi

Ký ức của tôi

Tranh sơn dầu

100 x 80 cm | 39.4 x 31.5 inches

Suy tư.

Suy tư.

Chất liệu tổng hợp

90 x 80 cm | 35.4 x 31.5 inches

Bến trăng,

Bến trăng,

Tranh sơn dầu

100 x 80 cm | 39.4 x 31.5 inches

Cô gái và lồng chim

Cô gái và lồng chim

Chất liệu tổng hợp

100 x 80 cm | 39.4 x 31.5 inches

Giai điệu mùa thu

Giai điệu mùa thu

Acrylic trên toan

130 x 80 cm | 51.2 x 31.5 inches

Mùa trái chín

Mùa trái chín

Acrylic trên toan

130 x 80 cm | 51.2 x 31.5 inches

Hoa cà phê

Hoa cà phê

Acrylic trên toan

130 x 80 cm | 51.2 x 31.5 inches

Đường về

Đường về

Tranh sơn mài

76 x 83 cm | 29.9 x 32.7 inches

Cõi phật

Cõi phật

Sơn mài trên gỗ

124 x 84 cm | 48.8 x 33.1 inches

Quê tôi

Quê tôi

Acrylic trên toan

125 x 85 cm | 49.2 x 33.5 inches

Phố Hàng Đào

Phố Hàng Đào

Tranh sơn dầu

70 x 87 cm | 27.6 x 34.3 inches