Tranh (kích thước: nhỏ đến lớn)

Ngày hội II

Ngày hội II

Tranh sơn dầu

80 x 80 cm | 31.5 x 31.5 inches

Ông và cháu

Ông và cháu

Tranh sơn dầu

100 x 80 cm | 39.4 x 31.5 inches

Cõi phật

Cõi phật

Sơn mài trên gỗ

124 x 84 cm | 48.8 x 33.1 inches

Phố Hàng Đào

Phố Hàng Đào

Tranh sơn dầu

70 x 87 cm | 27.6 x 34.3 inches

Xanh sao

Xanh sao

Acrylic trên toan

98 x 89 cm | 38.6 x 35 inches

Tĩnh vật

Tĩnh vật

Tranh sơn dầu

80 x 90 cm | 31.5 x 35.4 inches

Khỏa thân IV

Khỏa thân IV

Tranh sơn mài

120 x 90 cm | 47.2 x 35.4 inches

Thiếu nữ bên áo dài

Thiếu nữ bên áo dài

Sơn mài trên gỗ

120 x 90 cm | 47.2 x 35.4 inches

Sắc xuân

Sắc xuân

Tranh sơn dầu

115 x 90 cm | 45.3 x 35.4 inches

Giấc mơ xanh

Giấc mơ xanh

Acrylic trên toan

80 x 90 cm | 31.5 x 35.4 inches

Vẻ đẹp thuần khiết

Vẻ đẹp thuần khiết

Acrylic trên toan

80 x 90 cm | 31.5 x 35.4 inches

Hồn xuân

Hồn xuân

Sơn mài trên gỗ

120 x 90 cm | 47.2 x 35.4 inches