Tranh (kích thước: nhỏ đến lớn)

Đôi bạn II

Đôi bạn II

Tranh sơn dầu

80 x 80 cm | 31.5 x 31.5 inches

Cô gái với đèn lồng II

Cô gái với đèn lồng II

Tranh sơn dầu

80 x 80 cm | 31.5 x 31.5 inches

Thư giãn II

Thư giãn II

Tranh sơn dầu

80 x 80 cm | 31.5 x 31.5 inches

Mùa thu của tôi

Mùa thu của tôi

Tranh sơn dầu

80 x 80 cm | 31.5 x 31.5 inches

Cô gái và lồng chim V

Cô gái và lồng chim V

Tranh sơn dầu

80 x 80 cm | 31.5 x 31.5 inches

Ngày hội II

Ngày hội II

Tranh sơn dầu

80 x 80 cm | 31.5 x 31.5 inches

Ký ức của tôi

Ký ức của tôi

Tranh sơn dầu

100 x 80 cm | 39.4 x 31.5 inches

Suy tư.

Suy tư.

Chất liệu tổng hợp

90 x 80 cm | 35.4 x 31.5 inches

Bến trăng,

Bến trăng,

Tranh sơn dầu

100 x 80 cm | 39.4 x 31.5 inches

Cô gái và lồng chim

Cô gái và lồng chim

Chất liệu tổng hợp

100 x 80 cm | 39.4 x 31.5 inches

Giai điệu mùa thu

Giai điệu mùa thu

Acrylic trên toan

130 x 80 cm | 51.2 x 31.5 inches

Ông và cháu

Ông và cháu

Tranh sơn dầu

100 x 80 cm | 39.4 x 31.5 inches