Tranh (kích thước: nhỏ đến lớn)

Ban nhạc (sold)

Ban nhạc (sold)

Màu nước trên giấy dó

60 x 80 cm | 23.6 x 31.5 inches

Tuổi thơ

Tuổi thơ

Tranh sơn dầu

80 x 80 cm | 31.5 x 31.5 inches

Tập hát

Tập hát

Màu nước trên giấy dó

60 x 80 cm | 23.6 x 31.5 inches

Con gái tôi

Con gái tôi

Tranh sơn dầu

80 x 80 cm | 31.5 x 31.5 inches

Trò chơi trẻ con

Trò chơi trẻ con

Tranh sơn dầu

80 x 80 cm | 31.5 x 31.5 inches

Tuổi thơ II

Tuổi thơ II

Tranh sơn dầu

80 x 80 cm | 31.5 x 31.5 inches

Tĩnh vật V

Tĩnh vật V

Tranh sơn dầu

80 x 80 cm | 31.5 x 31.5 inches

Đôi bạn II

Đôi bạn II

Tranh sơn dầu

80 x 80 cm | 31.5 x 31.5 inches

Cô gái với đèn lồng II

Cô gái với đèn lồng II

Tranh sơn dầu

80 x 80 cm | 31.5 x 31.5 inches

Thư giãn II

Thư giãn II

Tranh sơn dầu

80 x 80 cm | 31.5 x 31.5 inches

Mùa thu của tôi

Mùa thu của tôi

Tranh sơn dầu

80 x 80 cm | 31.5 x 31.5 inches

Cô gái và lồng chim V

Cô gái và lồng chim V

Tranh sơn dầu

80 x 80 cm | 31.5 x 31.5 inches