Tranh (kích thước: nhỏ đến lớn)

Hai người bạn.

Hai người bạn.

Tranh sơn dầu

80 x 80 cm | 31.5 x 31.5 inches

Bạn bè

Bạn bè

Tranh sơn dầu

70 x 80 cm | 27.6 x 31.5 inches

Tuổi thơ

Tuổi thơ

Tranh sơn dầu

80 x 80 cm | 31.5 x 31.5 inches

Tập hát

Tập hát

Màu nước trên giấy dó

60 x 80 cm | 23.6 x 31.5 inches

Con gái tôi

Con gái tôi

Tranh sơn dầu

80 x 80 cm | 31.5 x 31.5 inches

Ngày vui

Ngày vui

Tranh sơn dầu

80 x 80 cm | 31.5 x 31.5 inches

Giấc mơ.

Giấc mơ.

Tranh sơn dầu

80 x 80 cm | 31.5 x 31.5 inches

Tiếng hè.

Tiếng hè.

Tranh sơn dầu

100 x 80 cm | 39.4 x 31.5 inches

Đồng quê

Đồng quê

Tranh sơn dầu

70 x 80 cm | 27.6 x 31.5 inches

Chuyện phiếm

Chuyện phiếm

Tranh sơn mài

70 x 80 cm | 27.6 x 31.5 inches

Một mình

Một mình

Tranh sơn dầu

70 x 80 cm | 27.6 x 31.5 inches

Sắc màu của bình minh

Sắc màu của bình minh

Acrylic trên toan

80 x 80 cm | 31.5 x 31.5 inches