Tranh (kích thước: nhỏ đến lớn)

Xanh

Xanh

Acrylic trên toan

156 x 64 cm | 61.4 x 25.2 inches

Vô đề.

Vô đề.

Tranh sơn mài

60 x 65 cm | 23.6 x 25.6 inches

Chạm

Chạm

Acrylic trên lụa

88 x 68 cm | 34.6 x 26.8 inches

Ký ức ngọt ngào

Ký ức ngọt ngào

Tranh sơn mài

70 x 70 cm | 27.6 x 27.6 inches

Ngày mùa V

Ngày mùa V

Tranh sơn dầu

120 x 70 cm | 47.2 x 27.6 inches

Khỏa thân đỏ

Khỏa thân đỏ

Tranh sơn dầu

90 x 70 cm | 35.4 x 27.6 inches

Cặp đôi

Cặp đôi

Tranh sơn mài

70 x 70 cm | 27.6 x 27.6 inches

Đôi bạn trẻ

Đôi bạn trẻ

Tranh sơn mài

90 x 70 cm | 35.4 x 27.6 inches

Gia đình tôi

Gia đình tôi

Tranh sơn mài

70 x 70 cm | 27.6 x 27.6 inches

Ký ức tuổi thơ

Ký ức tuổi thơ

Tranh sơn mài

70 x 70 cm | 27.6 x 27.6 inches

Chân dung tự họa

Chân dung tự họa

Tranh sơn mài

70 x 70 cm | 27.6 x 27.6 inches

Ngày xanh'

Ngày xanh'

Tranh sơn mài

70 x 70 cm | 27.6 x 27.6 inches