Tranh (kích thước: nhỏ đến lớn)

Sinh đôi

Sinh đôi

Tranh sơn dầu

80 x 80 cm | 31.5 x 31.5 inches

Ngày vui

Ngày vui

Tranh sơn dầu

80 x 80 cm | 31.5 x 31.5 inches

Tiếng hè.

Tiếng hè.

Tranh sơn dầu

100 x 80 cm | 39.4 x 31.5 inches

Đồng quê

Đồng quê

Tranh sơn dầu

70 x 80 cm | 27.6 x 31.5 inches

Chuyện phiếm

Chuyện phiếm

Tranh sơn mài

70 x 80 cm | 27.6 x 31.5 inches

Một mình

Một mình

Tranh sơn dầu

70 x 80 cm | 27.6 x 31.5 inches

Trung thu.

Trung thu.

Tranh sơn dầu

80 x 80 cm | 31.5 x 31.5 inches

Sắc màu của bình minh

Sắc màu của bình minh

Acrylic trên toan

80 x 80 cm | 31.5 x 31.5 inches

Đôi bạn II

Đôi bạn II

Tranh sơn dầu

80 x 80 cm | 31.5 x 31.5 inches

Cô gái với đèn lồng II

Cô gái với đèn lồng II

Tranh sơn dầu

80 x 80 cm | 31.5 x 31.5 inches

Thư giãn II

Thư giãn II

Tranh sơn dầu

80 x 80 cm | 31.5 x 31.5 inches

Mùa thu của tôi

Mùa thu của tôi

Tranh sơn dầu

80 x 80 cm | 31.5 x 31.5 inches