Tranh (kích thước: nhỏ đến lớn)

Thuyền hoa

Thuyền hoa

Tranh sơn dầu

100 x 80 cm | 39.4 x 31.5 inches

Mùa thu

Mùa thu

Tranh sơn dầu

80 x 80 cm | 31.5 x 31.5 inches

Quốc tế phụ nữ III

Quốc tế phụ nữ III

Tranh sơn dầu

95 x 80 cm | 37.4 x 31.5 inches

Mùa hoa nở

Mùa hoa nở

Bột màu trên giấy

65 x 80 cm | 25.6 x 31.5 inches

Mùa đông

Mùa đông

Bột màu trên giấy

63 x 80 cm | 24.8 x 31.5 inches

Tĩnh vật IV

Tĩnh vật IV

Bột màu trên giấy

69 x 80 cm | 27.2 x 31.5 inches

Đêm tĩnh

Đêm tĩnh

Acrylic trên toan

90 x 80 cm | 35.4 x 31.5 inches

Tiểu hổ

Tiểu hổ

Tranh sơn dầu

80 x 80 cm | 31.5 x 31.5 inches

Bạn bè

Bạn bè

Tranh sơn dầu

70 x 80 cm | 27.6 x 31.5 inches

Tuổi thơ

Tuổi thơ

Tranh sơn dầu

80 x 80 cm | 31.5 x 31.5 inches

Tập hát

Tập hát

Màu nước trên giấy dó

60 x 80 cm | 23.6 x 31.5 inches

Con gái tôi

Con gái tôi

Tranh sơn dầu

80 x 80 cm | 31.5 x 31.5 inches