Tranh (kích thước: nhỏ đến lớn)

Giấc mơ đỏ.

Giấc mơ đỏ.

Tranh sơn dầu

100 x 80 cm | 39.4 x 31.5 inches

Ước mơ ll

Ước mơ ll

Tranh sơn dầu

100 x 80 cm | 39.4 x 31.5 inches

Ánh đèn sân khấu V

Ánh đèn sân khấu V

Tranh sơn dầu

100 x 80 cm | 39.4 x 31.5 inches

Tình bạn II

Tình bạn II

Tranh sơn dầu

100 x 80 cm | 39.4 x 31.5 inches

Múa

Múa

Tranh sơn dầu

100 x 80 cm | 39.4 x 31.5 inches

Thuyền hoa

Thuyền hoa

Tranh sơn dầu

100 x 80 cm | 39.4 x 31.5 inches

Mùa thu

Mùa thu

Tranh sơn dầu

80 x 80 cm | 31.5 x 31.5 inches

Quốc tế phụ nữ III

Quốc tế phụ nữ III

Tranh sơn dầu

95 x 80 cm | 37.4 x 31.5 inches

Mùa hoa nở

Mùa hoa nở

Bột màu trên giấy

65 x 80 cm | 25.6 x 31.5 inches

Mùa đông

Mùa đông

Bột màu trên giấy

63 x 80 cm | 24.8 x 31.5 inches

Tĩnh vật IV

Tĩnh vật IV

Bột màu trên giấy

69 x 80 cm | 27.2 x 31.5 inches

Hai người bạn.

Hai người bạn.

Tranh sơn dầu

80 x 80 cm | 31.5 x 31.5 inches