Tranh (kích thước: nhỏ đến lớn)

Tập hát

Tập hát

Màu nước trên giấy dó

60 x 80 cm | 23.6 x 31.5 inches

Đông đến

Đông đến

Acrylic trên lụa

60 x 90 cm | 23.6 x 35.4 inches

Nam sinh

Nam sinh

Sơn mài trên Fiberglass

60 x 27 x 22 cm | 23.6 x 10.6 x 8.7 inches

Thiền II

Thiền II

Sơn mài trên Fiberglass

60 x 24 x 20 cm | 23.6 x 9.4 x 7.9 inches

Vô đề.

Vô đề.

Tranh sơn mài

60 x 65 cm | 23.6 x 25.6 inches

Dưới ánh trăng.

Dưới ánh trăng.

Tranh sơn mài

61 x 50 cm | 24 x 19.7 inches

Mùa đông

Mùa đông

Bột màu trên giấy

63 x 80 cm | 24.8 x 31.5 inches

Nước xanh

Nước xanh

Acrylic trên toan

64 x 156 cm | 25.2 x 61.4 inches

Khỏa thân I

Khỏa thân I

Màu nước trên vải lụa

64 x 58 cm | 25.2 x 22.8 inches

Mùa hoa nở

Mùa hoa nở

Bột màu trên giấy

65 x 80 cm | 25.6 x 31.5 inches

Tĩnh vật IV

Tĩnh vật IV

Bột màu trên giấy

69 x 80 cm | 27.2 x 31.5 inches

Chơi chuyền

Chơi chuyền

Acrylic trên toan

70 x 100 cm | 27.6 x 39.4 inches