Tranh (kích thước: nhỏ đến lớn)

Cô đơn

Cô đơn

Acrylic trên toan

120 x 78 cm | 47.2 x 30.7 inches

Đông về

Đông về

Bột màu trên giấy

65 x 79 cm | 25.6 x 31.1 inches

Xe tăng chiến đấu

Xe tăng chiến đấu

Khắc gỗ

56 x 79 cm | 22 x 31.1 inches

Bạn già II

Bạn già II

Tranh sơn dầu

100 x 80 cm | 39.4 x 31.5 inches

Họa sĩ Bùi Xuân Phái II

Họa sĩ Bùi Xuân Phái II

Tranh sơn dầu

100 x 80 cm | 39.4 x 31.5 inches

Bạn tôi VI

Bạn tôi VI

Tranh sơn dầu

100 x 80 cm | 39.4 x 31.5 inches

Chân dung Văn Cao II

Chân dung Văn Cao II

Tranh sơn dầu

100 x 80 cm | 39.4 x 31.5 inches

Thiếu nữ

Thiếu nữ

Tranh sơn dầu

110 x 80 cm | 43.3 x 31.5 inches

Mùa hoa

Mùa hoa

Tranh sơn dầu

90 x 80 cm | 35.4 x 31.5 inches

Khỏa thân VI

Khỏa thân VI

Sơn mài trên gỗ

120 x 80 cm | 47.2 x 31.5 inches

Trưa hè V

Trưa hè V

Tranh sơn dầu

120 x 80 cm | 47.2 x 31.5 inches

Ngõ vắng

Ngõ vắng

Tranh sơn dầu

120 x 80 cm | 47.2 x 31.5 inches