Tranh (kích thước: nhỏ đến lớn)

Tuổi trăng rằm

Tuổi trăng rằm

Tranh sơn mài

80 x 70 cm | 31.5 x 27.6 inches

Người bán dong III

Người bán dong III

Tranh sơn dầu

125 x 75 cm | 49.2 x 29.5 inches

Tỏ tình

Tỏ tình

Màu nước trên giấy

56 x 75.5 cm | 22 x 29.7 inches

Ngày xanh

Ngày xanh

Màu nước trên giấy

56 x 75.5 cm | 22 x 29.7 inches

Không đề

Không đề

Acrylic trên toan

120 x 78 cm | 47.2 x 30.7 inches

Cô đơn

Cô đơn

Acrylic trên toan

120 x 78 cm | 47.2 x 30.7 inches

Xe tăng chiến đấu

Xe tăng chiến đấu

Khắc gỗ

56 x 79 cm | 22 x 31.1 inches

Bạn già II

Bạn già II

Tranh sơn dầu

100 x 80 cm | 39.4 x 31.5 inches

Họa sĩ Bùi Xuân Phái II

Họa sĩ Bùi Xuân Phái II

Tranh sơn dầu

100 x 80 cm | 39.4 x 31.5 inches

Bạn tôi VI

Bạn tôi VI

Tranh sơn dầu

100 x 80 cm | 39.4 x 31.5 inches

Chân dung Văn Cao II

Chân dung Văn Cao II

Tranh sơn dầu

100 x 80 cm | 39.4 x 31.5 inches

Khỏa thân II

Khỏa thân II

Tranh sơn dầu

100 x 80 cm | 39.4 x 31.5 inches