Tranh (kích thước: nhỏ đến lớn)

Ngày xanh

Ngày xanh

Màu nước trên giấy

56 x 75.5 cm | 22 x 29.7 inches

Không đề

Không đề

Acrylic trên toan

120 x 78 cm | 47.2 x 30.7 inches

Cô đơn

Cô đơn

Acrylic trên toan

120 x 78 cm | 47.2 x 30.7 inches

Xe tăng chiến đấu

Xe tăng chiến đấu

Khắc gỗ

56 x 79 cm | 22 x 31.1 inches

Màu thời gian

Màu thời gian

Tranh sơn dầu

100 x 80 cm | 39.4 x 31.5 inches

Chân dung Văn Cao

Chân dung Văn Cao

Tranh sơn dầu

100 x 80 cm | 39.4 x 31.5 inches

Khỏa thân II

Khỏa thân II

Tranh sơn dầu

100 x 80 cm | 39.4 x 31.5 inches

Mùa hoa

Mùa hoa

Tranh sơn dầu

90 x 80 cm | 35.4 x 31.5 inches

Trưa hè V

Trưa hè V

Tranh sơn dầu

120 x 80 cm | 47.2 x 31.5 inches

Ngõ vắng

Ngõ vắng

Tranh sơn dầu

120 x 80 cm | 47.2 x 31.5 inches

Đam mê.

Đam mê.

Tranh sơn dầu

100 x 80 cm | 39.4 x 31.5 inches

Ánh đèn sân khấu V

Ánh đèn sân khấu V

Tranh sơn dầu

100 x 80 cm | 39.4 x 31.5 inches