Tranh (kích thước: nhỏ đến lớn)

Phố bình yên

Phố bình yên

Tranh sơn mài

70 x 70 cm | 27.6 x 27.6 inches

Gia đình

Gia đình

Tranh sơn mài

70 x 70 cm | 27.6 x 27.6 inches

Ký ức ngọt ngào

Ký ức ngọt ngào

Tranh sơn mài

70 x 70 cm | 27.6 x 27.6 inches

Ngày mùa V

Ngày mùa V

Tranh sơn dầu

120 x 70 cm | 47.2 x 27.6 inches

Khỏa thân đỏ

Khỏa thân đỏ

Tranh sơn dầu

90 x 70 cm | 35.4 x 27.6 inches

Tình bạn

Tình bạn

Tranh sơn mài

70 x 70 cm | 27.6 x 27.6 inches

Đôi bạn trẻ

Đôi bạn trẻ

Tranh sơn mài

90 x 70 cm | 35.4 x 27.6 inches

Tình mẫu tử

Tình mẫu tử

Tranh sơn mài

70 x 70 cm | 27.6 x 27.6 inches

Ngày nắng

Ngày nắng

Tranh sơn mài

70 x 70 cm | 27.6 x 27.6 inches

Hạnh phúc

Hạnh phúc

Tranh sơn mài

70 x 70 cm | 27.6 x 27.6 inches

Chân dung tự họa

Chân dung tự họa

Tranh sơn mài

70 x 70 cm | 27.6 x 27.6 inches

Không đề

Không đề

Acrylic trên toan

120 x 78 cm | 47.2 x 30.7 inches