Tranh (kích thước: nhỏ đến lớn)

Chạm

Chạm

Acrylic trên lụa

88 x 68 cm | 34.6 x 26.8 inches

Ký ức ngọt ngào

Ký ức ngọt ngào

Tranh sơn mài

70 x 70 cm | 27.6 x 27.6 inches

Ngày mùa V

Ngày mùa V

Tranh sơn dầu

120 x 70 cm | 47.2 x 27.6 inches

Khỏa thân đỏ

Khỏa thân đỏ

Tranh sơn dầu

90 x 70 cm | 35.4 x 27.6 inches

Đôi bạn trẻ

Đôi bạn trẻ

Tranh sơn mài

90 x 70 cm | 35.4 x 27.6 inches

Gia đình tôi

Gia đình tôi

Tranh sơn mài

70 x 70 cm | 27.6 x 27.6 inches

Chân dung tự họa II

Chân dung tự họa II

Tranh sơn mài

70 x 70 cm | 27.6 x 27.6 inches

Bạn thân,

Bạn thân,

Tranh sơn mài

70 x 70 cm | 27.6 x 27.6 inches

Đợi.

Đợi.

Tranh sơn mài

80 x 70 cm | 31.5 x 27.6 inches

Quyến rũ.

Quyến rũ.

Tranh sơn mài

80 x 70 cm | 31.5 x 27.6 inches

Người bán dong III

Người bán dong III

Tranh sơn dầu

125 x 75 cm | 49.2 x 29.5 inches

Tỏ tình

Tỏ tình

Màu nước trên giấy

56 x 75.5 cm | 22 x 29.7 inches