Tranh (kích thước: nhỏ đến lớn)

Ngõ nhỏ

Ngõ nhỏ

Tranh sơn dầu

120 x 50 cm | 47.2 x 19.7 inches

Làng tôi

Làng tôi

Tranh sơn dầu

120 x 50 cm | 47.2 x 19.7 inches

Làng tôi II

Làng tôi II

Tranh sơn dầu

120 x 50 cm | 47.2 x 19.7 inches

Dưới ánh trăng.

Dưới ánh trăng.

Tranh sơn mài

61 x 50 cm | 24 x 19.7 inches

Chữ thập đỏ

Chữ thập đỏ

Tranh sơn dầu

150 x 50 cm | 59.1 x 19.7 inches

Ngày hạnh phúc

Ngày hạnh phúc

Màu nước trên giấy

38.5 x 54 cm | 15.2 x 21.3 inches

Sớm mai

Sớm mai

Màu nước trên giấy

38.5 x 54 cm | 15.2 x 21.3 inches

Mạnh mẽ II

Mạnh mẽ II

Màu nước trên giấy

75.5 x 56 cm | 29.7 x 22 inches

Mạnh mẽ

Mạnh mẽ

Màu nước trên giấy

75.5 x 56 cm | 29.7 x 22 inches

Đợi

Đợi

Acrylic trên toan

91 x 60 cm | 35.8 x 23.6 inches

Xanh

Xanh

Acrylic trên toan

156 x 64 cm | 61.4 x 25.2 inches