Tranh (kích thước: nhỏ đến lớn)

Chó I

Chó I

Sơn trên Composite

Chó II

Chó II

Sơn trên Composite

Kiến 2

Kiến 2

Sơn mài trên Fiberglass

Kiến 1

Kiến 1

Sơn mài trên Fiberglass

Tượng chó I

Tượng chó I

Sơn trên gỗ

37 x 20 x 20 cm | 14.6 x 7.9 x 7.9 inches

Tượng chó II

Tượng chó II

Sơn trên gỗ

37 x 20 x 20 cm | 14.6 x 7.9 x 7.9 inches

Cô gái

Cô gái

Đá sỏi

42 x 22 x 18 cm | 16.5 x 8.7 x 7.1 inches

Những khuôn mặt âm bản

Những khuôn mặt âm bản

Sơn mài trên Fiberglass

31 x 24 x 7 cm | 12.2 x 9.4 x 2.8 inches

Khuôn mặt âm bản

Khuôn mặt âm bản

Sơn mài trên Fiberglass

31 x 24 x 7 cm | 12.2 x 9.4 x 2.8 inches

Thiền II

Thiền II

Sơn mài trên Fiberglass

60 x 24 x 20 cm | 23.6 x 9.4 x 7.9 inches

Nam sinh

Nam sinh

Sơn mài trên Fiberglass

60 x 27 x 22 cm | 23.6 x 10.6 x 8.7 inches