Tranh (kích thước: nhỏ đến lớn)

Ngõ nhỏ

Ngõ nhỏ

Tranh sơn dầu

120 x 50 cm | 47.2 x 19.7 inches

Làng tôi

Làng tôi

Tranh sơn dầu

120 x 50 cm | 47.2 x 19.7 inches

Làng tôi II

Làng tôi II

Tranh sơn dầu

120 x 50 cm | 47.2 x 19.7 inches

Dưới ánh trăng.

Dưới ánh trăng.

Tranh sơn mài

61 x 50 cm | 24 x 19.7 inches

Chữ thập đỏ

Chữ thập đỏ

Tranh sơn dầu

150 x 50 cm | 59.1 x 19.7 inches

Đợi

Đợi

Acrylic trên toan

91 x 60 cm | 35.8 x 23.6 inches

Thiếu nữ với hoa sen

Thiếu nữ với hoa sen

Tranh sơn mài

61 x 61 cm | 24 x 24 inches

Thì thầm.

Thì thầm.

Tranh sơn mài

61 x 61 cm | 24 x 24 inches

Ngựa đỏ

Ngựa đỏ

Tranh sơn mài

61 x 61 cm | 24 x 24 inches

Xanh

Xanh

Acrylic trên toan

156 x 64 cm | 61.4 x 25.2 inches

Tĩnh vât II

Tĩnh vât II

Bột màu trên giấy

53 x 65 cm | 20.9 x 25.6 inches

Chạm

Chạm

Acrylic trên lụa

88 x 68 cm | 34.6 x 26.8 inches