Tranh

Quê hương thanh bình

Quê hương thanh bình

Tranh sơn dầu

100 x 135 cm | 39.4 x 53.1 inches

Trưa hè

Trưa hè

Tranh sơn dầu

125 x 145 cm | 49.2 x 57.1 inches

Tĩnh vật.

Tĩnh vật.

Tranh sơn dầu

100 x 135 cm | 39.4 x 53.1 inches

Bếp lửa II

Bếp lửa II

Tranh sơn mài

80 x 100 cm | 31.5 x 39.4 inches

Bếp trong trí nhớ

Bếp trong trí nhớ

Tranh sơn mài

80 x 100 cm | 31.5 x 39.4 inches

Ký ức của tôi I

Ký ức của tôi I

Tranh sơn mài

80 x 100 cm | 31.5 x 39.4 inches

Góc bếp

Góc bếp

Tranh sơn mài

80 x 100 cm | 31.5 x 39.4 inches

Ngày bé

Ngày bé

Tranh sơn mài

80 x 100 cm | 31.5 x 39.4 inches

Tiểu thư

Tiểu thư

Tranh sơn mài

80 x 100 cm | 31.5 x 39.4 inches

Làng tôi

Làng tôi

Tranh sơn dầu

120 x 50 cm | 47.2 x 19.7 inches

Khoảnh khắc yên bình

Khoảnh khắc yên bình

Tranh sơn dầu

135 x 155 cm | 53.1 x 61 inches

Làng tôi II

Làng tôi II

Tranh sơn dầu

120 x 50 cm | 47.2 x 19.7 inches