Tranh

Đối ẩm

Đối ẩm

Tranh sơn dầu

100 x 100 cm | 39.4 x 39.4 inches

Múa

Múa

Tranh sơn dầu

100 x 80 cm | 39.4 x 31.5 inches

Mẹ và con II

Mẹ và con II

Tranh sơn dầu

100 x 100 cm | 39.4 x 39.4 inches

Khoảnh khắc thăng hoa

Khoảnh khắc thăng hoa

Tranh sơn dầu

100 x 150 cm | 39.4 x 59.1 inches

Bình minh trên sông

Bình minh trên sông

Tranh sơn dầu

80 x 100 cm | 31.5 x 39.4 inches

Bông hồng vàng

Bông hồng vàng

Tranh sơn dầu

105 x 135 cm | 41.3 x 53.1 inches

Được mùa

Được mùa

Tranh sơn dầu

80 x 100 cm | 31.5 x 39.4 inches

Ngày nắng.

Ngày nắng.

Tranh sơn dầu

100 x 120 cm | 39.4 x 47.2 inches

Thuyền hoa

Thuyền hoa

Tranh sơn dầu

100 x 80 cm | 39.4 x 31.5 inches

Đánh cá

Đánh cá

Tranh sơn dầu

80 x 100 cm | 31.5 x 39.4 inches

Cầu tre II

Cầu tre II

Tranh sơn dầu

80 x 100 cm | 31.5 x 39.4 inches

Ngày mùa V

Ngày mùa V

Tranh sơn dầu

120 x 70 cm | 47.2 x 27.6 inches