Tranh

Cổng đỏ

Cổng đỏ

Tranh sơn dầu

110 x 95 cm | 43.3 x 37.4 inches

Giấc mơ đỏ.

Giấc mơ đỏ.

Tranh sơn dầu

100 x 80 cm | 39.4 x 31.5 inches

Chuyện tình II

Chuyện tình II

Tranh sơn dầu

100 x 100 cm | 39.4 x 39.4 inches

Ước mơ ll

Ước mơ ll

Tranh sơn dầu

100 x 80 cm | 39.4 x 31.5 inches

Ánh đèn sân khấu V

Ánh đèn sân khấu V

Tranh sơn dầu

100 x 80 cm | 39.4 x 31.5 inches

Phố bình yên

Phố bình yên

Tranh sơn mài

70 x 70 cm | 27.6 x 27.6 inches

Tình bạn II

Tình bạn II

Tranh sơn dầu

100 x 80 cm | 39.4 x 31.5 inches

Gia đình

Gia đình

Tranh sơn mài

70 x 70 cm | 27.6 x 27.6 inches

Ký ức ngọt ngào

Ký ức ngọt ngào

Tranh sơn mài

70 x 70 cm | 27.6 x 27.6 inches

Trò chuyện

Trò chuyện

Tranh sơn dầu

80 x 100 cm | 31.5 x 39.4 inches

Mẹ và con

Mẹ và con

Tranh sơn dầu

100 x 100 cm | 39.4 x 39.4 inches

Vũ công Ba-lê VI

Vũ công Ba-lê VI

Tranh sơn dầu

80 x 100 cm | 31.5 x 39.4 inches