Tranh

Sắc xuân

Sắc xuân

Tranh sơn dầu

115 x 90 cm | 45.3 x 35.4 inches

Tình mẫu tử

Tình mẫu tử

Tranh sơn mài

80 x 80 cm | 31.5 x 31.5 inches

Ngày hồng

Ngày hồng

Tranh sơn dầu

100 x 150 cm | 39.4 x 59.1 inches

Bạn và tôi

Bạn và tôi

Tranh sơn dầu

105 x 135 cm | 41.3 x 53.1 inches

Khoảnh khắc vàng.

Khoảnh khắc vàng.

Tranh sơn mài

76 x 83 cm | 29.9 x 32.7 inches

Sau cơn mưa I

Sau cơn mưa I

Tranh sơn dầu

100 x 100 cm | 39.4 x 39.4 inches

Mùa hè đã qua

Mùa hè đã qua

Tranh sơn dầu

136 x 105 cm | 53.5 x 41.3 inches

Phiên chợ xuân

Phiên chợ xuân

Tranh sơn mài

80 x 80 cm | 31.5 x 31.5 inches

Cuộc sống hàng ngày

Cuộc sống hàng ngày

Tranh sơn mài

80 x 80 cm | 31.5 x 31.5 inches

Chuyện phiếm,

Chuyện phiếm,

Tranh sơn mài

80 x 80 cm | 31.5 x 31.5 inches

Chạm.

Chạm.

Acrylic trên toan

110 x 100 cm | 43.3 x 39.4 inches

Vệt nắng trên biển

Vệt nắng trên biển

Acrylic trên toan

90 x 75 cm | 35.4 x 29.5 inches