Tranh

Cô gái hoàng gia

Cô gái hoàng gia

Tranh sơn mài

122 x 122 cm | 48 x 48 inches

Nghệ sĩ  (Đã bán)

Nghệ sĩ (Đã bán)

Tranh sơn dầu

80 x 100 cm | 31.5 x 39.4 inches

Công chúa

Công chúa

Tranh sơn mài

122 x 122 cm | 48 x 48 inches

Người đàn bà với con mèo II

Người đàn bà với con mèo II

Tranh sơn dầu

100 x 100 cm | 39.4 x 39.4 inches

Người đàn bà hoàng gia

Người đàn bà hoàng gia

Tranh sơn mài

122 x 122 cm | 48 x 48 inches

Nhạc trữ tình

Nhạc trữ tình

Tranh sơn dầu

100 x 115 cm | 39.4 x 45.3 inches

Mừng quá

Mừng quá

Tranh sơn dầu

100 x 100 cm | 39.4 x 39.4 inches

Cầu

Cầu "Thê Húc"

Tranh sơn dầu

125 x 145 cm | 49.2 x 57.1 inches

Nữ sinh với nón lá

Nữ sinh với nón lá

Tranh sơn dầu

80 x 95 cm | 31.5 x 37.4 inches

Trưa hè

Trưa hè

Tranh sơn dầu

125 x 145 cm | 49.2 x 57.1 inches

Ngõ nhỏ

Ngõ nhỏ

Tranh sơn dầu

120 x 50 cm | 47.2 x 19.7 inches

Làng tôi

Làng tôi

Tranh sơn dầu

120 x 50 cm | 47.2 x 19.7 inches