Tranh

Khỏa thân VI

Khỏa thân VI

Sơn mài trên gỗ

120 x 80 cm | 47.2 x 31.5 inches

Sáng trăng II

Sáng trăng II

Tranh sơn dầu

100 x 200 cm | 39.4 x 78.7 inches

Tiếng hè

Tiếng hè

Tranh sơn dầu

100 x 100 cm | 39.4 x 39.4 inches

Chuyện tình

Chuyện tình

Tranh sơn dầu

100 x 150 cm | 39.4 x 59.1 inches

Cô gái và con mèo

Cô gái và con mèo

Tranh sơn dầu

100 x 100 cm | 39.4 x 39.4 inches

Mẹ và con IV

Mẹ và con IV

Tranh sơn dầu

115 x 100 cm | 45.3 x 39.4 inches

Mẹ và con III

Mẹ và con III

Tranh sơn dầu

115 x 100 cm | 45.3 x 39.4 inches

Cầu nguyện

Cầu nguyện

Tranh sơn mài

122 x 122 cm | 48 x 48 inches

Nghệ sĩ  (Đã bán)

Nghệ sĩ (Đã bán)

Tranh sơn dầu

80 x 100 cm | 31.5 x 39.4 inches

Cầu nguyện II

Cầu nguyện II

Tranh sơn mài

122 x 122 cm | 48 x 48 inches

Người đàn bà với con mèo II

Người đàn bà với con mèo II

Tranh sơn dầu

100 x 100 cm | 39.4 x 39.4 inches

Chiều về trên quê hương

Chiều về trên quê hương

Tranh sơn mài

122 x 122 cm | 48 x 48 inches