Tranh

Góc phố

Góc phố

Tranh sơn dầu

95 x 110 cm | 37.4 x 43.3 inches

Tĩnh vật bát và đũa III

Tĩnh vật bát và đũa III

Tranh sơn dầu

100 x 120 cm | 39.4 x 47.2 inches

Mùa vàng.

Mùa vàng.

Tranh sơn dầu

100 x 100 cm | 39.4 x 39.4 inches

Sắc xuân

Sắc xuân

Tranh sơn dầu

115 x 90 cm | 45.3 x 35.4 inches

Nhịp điệu của mưa

Nhịp điệu của mưa

Tranh sơn dầu

95 x 110 cm | 37.4 x 43.3 inches

Bạn và tôi

Bạn và tôi

Tranh sơn dầu

105 x 135 cm | 41.3 x 53.1 inches

Phố mùa đông

Phố mùa đông

Tranh sơn dầu

100 x 150 cm | 39.4 x 59.1 inches

Mùa hè đã qua

Mùa hè đã qua

Tranh sơn dầu

136 x 105 cm | 53.5 x 41.3 inches

Chuyện tình

Chuyện tình

Tranh sơn dầu

100 x 150 cm | 39.4 x 59.1 inches

Cô gái và con mèo

Cô gái và con mèo

Tranh sơn dầu

100 x 100 cm | 39.4 x 39.4 inches

Mẹ và con IV

Mẹ và con IV

Tranh sơn dầu

115 x 100 cm | 45.3 x 39.4 inches

Mẹ và con III

Mẹ và con III

Tranh sơn dầu

115 x 100 cm | 45.3 x 39.4 inches