Tranh

Phố cổ Hội An

Phố cổ Hội An

Tranh sơn dầu

100 x 150 cm | 39.4 x 59.1 inches

Thiếu nữ bên áo dài

Thiếu nữ bên áo dài

Sơn mài trên gỗ

120 x 90 cm | 47.2 x 35.4 inches

Phố

Phố "Phùng Hưng"

Tranh sơn dầu

100 x 100 cm | 39.4 x 39.4 inches

Chiều Hội An

Chiều Hội An

Tranh sơn dầu

100 x 150 cm | 39.4 x 59.1 inches

Xe đạp đỏ

Xe đạp đỏ

Tranh sơn dầu

100 x 100 cm | 39.4 x 39.4 inches

Tĩnh vật bát và đũa III

Tĩnh vật bát và đũa III

Tranh sơn dầu

100 x 120 cm | 39.4 x 47.2 inches

Gánh hàng hoa

Gánh hàng hoa

Tranh sơn dầu

95 x 110 cm | 37.4 x 43.3 inches

Sắc xuân

Sắc xuân

Tranh sơn dầu

115 x 90 cm | 45.3 x 35.4 inches

Vào hạ

Vào hạ

Tranh sơn dầu

100 x 100 cm | 39.4 x 39.4 inches

Đôi bạn

Đôi bạn

Tranh sơn dầu

105 x 135 cm | 41.3 x 53.1 inches

Chiều muộn ở Hội An

Chiều muộn ở Hội An

Tranh sơn dầu

100 x 150 cm | 39.4 x 59.1 inches

Mùa hè đã qua

Mùa hè đã qua

Tranh sơn dầu

136 x 105 cm | 53.5 x 41.3 inches