Tranh

Hành hương II

Hành hương II

Tranh sơn dầu

100 x 100 cm | 39.4 x 39.4 inches

Khất thực V ( Đã bán )

Khất thực V ( Đã bán )

Tranh sơn dầu

100 x 100 cm | 39.4 x 39.4 inches

Ngày nắng IX ( Đã bán )

Ngày nắng IX ( Đã bán )

Tranh sơn dầu

100 x 100 cm | 39.4 x 39.4 inches

Trống rỗng

Trống rỗng

Tranh sơn dầu

135 x 105 cm | 53.1 x 41.3 inches

Sàn chứng khoán II

Sàn chứng khoán II

Tranh sơn dầu

155 x 120 cm | 61 x 47.2 inches

Mùa đông

Mùa đông

Bột màu trên giấy

63 x 80 cm | 24.8 x 31.5 inches

Tĩnh vật IV

Tĩnh vật IV

Bột màu trên giấy

69 x 80 cm | 27.2 x 31.5 inches

Vịnh Hạ Long .

Vịnh Hạ Long .

Tranh sơn dầu

95 x 110 cm | 37.4 x 43.3 inches

Cõi Phật II

Cõi Phật II

Sơn mài trên gỗ

98 x 90 cm | 38.6 x 35.4 inches

Phố Hàng Đào

Phố Hàng Đào

Tranh sơn dầu

70 x 87 cm | 27.6 x 34.3 inches

Dưới mưa

Dưới mưa

Tranh sơn dầu

135 x 105 cm | 53.1 x 41.3 inches

Rừng tre buổi chiều thu

Rừng tre buổi chiều thu

Tranh sơn mài

122 x 122 cm | 48 x 48 inches