Tranh

Mùa thu

Mùa thu

Tranh sơn dầu

80 x 80 cm | 31.5 x 31.5 inches

Giấc mơ xanh

Giấc mơ xanh

Acrylic trên toan

80 x 90 cm | 31.5 x 35.4 inches

Đi chợ III

Đi chợ III

Tranh sơn dầu

80 x 100 cm | 31.5 x 39.4 inches

Vẻ đẹp thuần khiết

Vẻ đẹp thuần khiết

Acrylic trên toan

80 x 90 cm | 31.5 x 35.4 inches

Về chùa

Về chùa

Tranh sơn dầu

100 x 100 cm | 39.4 x 39.4 inches

Quốc tế phụ nữ III

Quốc tế phụ nữ III

Tranh sơn dầu

95 x 80 cm | 37.4 x 31.5 inches

Nhà sư IV

Nhà sư IV

Tranh sơn dầu

90 x 110 cm | 35.4 x 43.3 inches

Nắng sớm

Nắng sớm

Tranh sơn dầu

100 x 100 cm | 39.4 x 39.4 inches

Hành giả II

Hành giả II

Tranh sơn dầu

90 x 110 cm | 35.4 x 43.3 inches

Phố xanh

Phố xanh

Tranh sơn dầu

100 x 100 cm | 39.4 x 39.4 inches

Ngày nắng VIII

Ngày nắng VIII

Tranh sơn dầu

90 x 110 cm | 35.4 x 43.3 inches

Hồn xuân

Hồn xuân

Sơn mài trên gỗ

120 x 90 cm | 47.2 x 35.4 inches