Tranh sơn mài - Phong cảnh (kích thước: lớn đến nhỏ)

Chùa Thầy

Chùa Thầy

Tranh sơn mài

200 x 360 cm | 78.7 x 141.7 inches

Tĩnh vật III

Tĩnh vật III

Tranh sơn mài

122 x 122 cm | 48 x 48 inches

Phong cảnh tre.

Phong cảnh tre.

Tranh sơn mài

122 x 122 cm | 48 x 48 inches

Ngày mùa.

Ngày mùa.

Tranh sơn mài

122 x 244 cm | 48 x 96.1 inches

Phố

Phố

Tranh sơn mài

100 x 100 cm | 39.4 x 39.4 inches

Cuộc sống trên thuyền

Cuộc sống trên thuyền

Tranh sơn mài

90 x 120 cm | 35.4 x 47.2 inches

Đêm trăng

Đêm trăng

Tranh sơn mài

90 x 120 cm | 35.4 x 47.2 inches

Phía sau vườn

Phía sau vườn

Tranh sơn mài

80 x 100 cm | 31.5 x 39.4 inches

Cuộc sống hàng ngày

Cuộc sống hàng ngày

Tranh sơn mài

80 x 80 cm | 31.5 x 31.5 inches

Nhà sàn II

Nhà sàn II

Tranh sơn mài

80 x 100 cm | 31.5 x 39.4 inches

Nhà sàn

Nhà sàn

Tranh sơn mài

80 x 100 cm | 31.5 x 39.4 inches

Khoảnh khắc vàng.

Khoảnh khắc vàng.

Tranh sơn mài

76 x 83 cm | 29.9 x 32.7 inches