Tranh sơn mài - Người (kích thước: lớn đến nhỏ)

Trăng về bên em (#1)

Trăng về bên em (#1)

Acrylic trên toan

170 x 60 cm | 66.9 x 23.6 inches

Khỏa thân IV

Khỏa thân IV

Tranh sơn mài

120 x 90 cm | 47.2 x 35.4 inches

Giấc mơ đỏ'

Giấc mơ đỏ'

Sơn mài trên gỗ

120 x 90 cm | 47.2 x 35.4 inches

Tình Yêu II

Tình Yêu II

Tranh sơn mài

100 x 100 cm | 39.4 x 39.4 inches

Ngắm sen

Ngắm sen

Sơn mài trên gỗ

100 x 100 cm | 39.4 x 39.4 inches

Chị em.

Chị em.

Tranh sơn mài

100 x 100 cm | 39.4 x 39.4 inches

Dưới ánh trăng

Dưới ánh trăng

Tranh sơn mài

100 x 100 cm | 39.4 x 39.4 inches

Bạn thân.

Bạn thân.

Tranh sơn mài

100 x 100 cm | 39.4 x 39.4 inches

Mùa cưới

Mùa cưới

Tranh sơn mài

100 x 100 cm | 39.4 x 39.4 inches

Quyến rũ.

Quyến rũ.

Tranh sơn mài

100 x 85 cm | 39.4 x 33.5 inches

Đôi bạn trẻ

Đôi bạn trẻ

Tranh sơn mài

90 x 70 cm | 35.4 x 27.6 inches

Buổi diễn

Buổi diễn

Tranh sơn mài

90 x 120 cm | 35.4 x 47.2 inches