Tranh sơn mài - Người (kích thước: nhỏ đến lớn)

Vô đề.

Vô đề.

Tranh sơn mài

60 x 65 cm | 23.6 x 25.6 inches

Ký ức ngọt ngào

Ký ức ngọt ngào

Tranh sơn mài

70 x 70 cm | 27.6 x 27.6 inches

Cặp đôi

Cặp đôi

Tranh sơn mài

70 x 70 cm | 27.6 x 27.6 inches

Ký ức tuổi thơ

Ký ức tuổi thơ

Tranh sơn mài

70 x 70 cm | 27.6 x 27.6 inches

Nghỉ ngơi.

Nghỉ ngơi.

Tranh sơn mài

70 x 80 cm | 27.6 x 31.5 inches

Tình mẫu tử

Tình mẫu tử

Tranh sơn mài

80 x 80 cm | 31.5 x 31.5 inches

Phiên chợ xuân

Phiên chợ xuân

Tranh sơn mài

80 x 80 cm | 31.5 x 31.5 inches

Chuyện phiếm,

Chuyện phiếm,

Tranh sơn mài

80 x 80 cm | 31.5 x 31.5 inches

Ký ức của tôi I

Ký ức của tôi I

Tranh sơn mài

80 x 100 cm | 31.5 x 39.4 inches

Tiểu thư

Tiểu thư

Tranh sơn mài

80 x 100 cm | 31.5 x 39.4 inches

Thanh tao

Thanh tao

Tranh sơn mài

80 x 70 cm | 31.5 x 27.6 inches

Chợ vùng cao

Chợ vùng cao

Tranh sơn mài

80 x 80 cm | 31.5 x 31.5 inches