Tranh sơn mài - Người

Khỏa thân IV

Khỏa thân IV

Tranh sơn mài

120 x 90 cm | 47.2 x 35.4 inches

Tình mẫu tử

Tình mẫu tử

Tranh sơn mài

80 x 80 cm | 31.5 x 31.5 inches

Phiên chợ xuân

Phiên chợ xuân

Tranh sơn mài

80 x 80 cm | 31.5 x 31.5 inches

Chuyện phiếm,

Chuyện phiếm,

Tranh sơn mài

80 x 80 cm | 31.5 x 31.5 inches

Ký ức của tôi I

Ký ức của tôi I

Tranh sơn mài

80 x 100 cm | 31.5 x 39.4 inches

Tiểu thư

Tiểu thư

Tranh sơn mài

80 x 100 cm | 31.5 x 39.4 inches

Tình Yêu II

Tình Yêu II

Tranh sơn mài

100 x 100 cm | 39.4 x 39.4 inches

Ký ức ngọt ngào

Ký ức ngọt ngào

Tranh sơn mài

70 x 70 cm | 27.6 x 27.6 inches

Giấc mơ đỏ'

Giấc mơ đỏ'

Sơn mài trên gỗ

120 x 90 cm | 47.2 x 35.4 inches

Ngắm sen

Ngắm sen

Sơn mài trên gỗ

100 x 100 cm | 39.4 x 39.4 inches

Chị em.

Chị em.

Tranh sơn mài

100 x 100 cm | 39.4 x 39.4 inches

Cặp đôi

Cặp đôi

Tranh sơn mài

70 x 70 cm | 27.6 x 27.6 inches