Tranh sơn dầu - Phong cảnh (kích thước: lớn đến nhỏ)

Hồi hương

Hồi hương

Tranh sơn dầu

400 x 200 cm | 157.5 x 78.7 inches

Hoàng hôn

Hoàng hôn

Tranh sơn dầu

155 x 155 cm | 61 x 61 inches

Hồ

Hồ "Hoàn Kiếm".

Tranh sơn dầu

155 x 155 cm | 61 x 61 inches

Bình minh V

Bình minh V

Tranh sơn dầu

150 x 150 cm | 59.1 x 59.1 inches

Cây đời

Cây đời

Tranh sơn dầu

145 x 185 cm | 57.1 x 72.8 inches

Giấc mơ mùa xuân

Giấc mơ mùa xuân

Acrylic trên toan

140 x 120 cm | 55.1 x 47.2 inches

Ngày đây gió

Ngày đây gió

Tranh sơn dầu

135 x 135 cm | 53.1 x 53.1 inches

Khoảnh khắc bình yên V

Khoảnh khắc bình yên V

Tranh sơn dầu

135 x 155 cm | 53.1 x 61 inches

Ao sen

Ao sen

Tranh sơn dầu

135 x 155 cm | 53.1 x 61 inches

Chạng vạng V

Chạng vạng V

Tranh sơn dầu

135 x 155 cm | 53.1 x 61 inches

Đường về làng

Đường về làng

Tranh sơn dầu

135 x 155 cm | 53.1 x 61 inches

Mùa thay lá

Mùa thay lá

Acrylic trên toan

130 x 80 cm | 51.2 x 31.5 inches