Tranh sơn dầu - Phong cảnh (kích thước: nhỏ đến lớn)

Mùa đông

Mùa đông

Bột màu trên giấy

63 x 80 cm | 24.8 x 31.5 inches

Mùa hoa nở

Mùa hoa nở

Bột màu trên giấy

65 x 80 cm | 25.6 x 31.5 inches

Phố Hàng Đào

Phố Hàng Đào

Tranh sơn dầu

70 x 87 cm | 27.6 x 34.3 inches

Đồng quê

Đồng quê

Tranh sơn dầu

70 x 80 cm | 27.6 x 31.5 inches

Phong cảnh Cát Bà

Phong cảnh Cát Bà

Tranh sơn dầu

80 x 110 cm | 31.5 x 43.3 inches

Chiều thu

Chiều thu

Tranh sơn dầu

80 x 135 cm | 31.5 x 53.1 inches

Tiểu hổ

Tiểu hổ

Tranh sơn dầu

80 x 80 cm | 31.5 x 31.5 inches

Bến trăng

Bến trăng

Tranh sơn dầu

80 x 133 cm | 31.5 x 52.4 inches

Tháng giêng

Tháng giêng

Tranh sơn dầu

80 x 100 cm | 31.5 x 39.4 inches

Chiều vàng

Chiều vàng

Tranh sơn dầu

80 x 133 cm | 31.5 x 52.4 inches

Sương xanh

Sương xanh

Tranh sơn dầu

80 x 133 cm | 31.5 x 52.4 inches

Khoảnh khắc bình yên II

Khoảnh khắc bình yên II

Tranh sơn dầu

80 x 100 cm | 31.5 x 39.4 inches