Tranh sơn dầu - Người (kích thước: lớn đến nhỏ)

Lễ hội

Lễ hội

Tranh sơn dầu

200 x 300 cm | 78.7 x 118.1 inches

Đồng ca.

Đồng ca.

Tranh sơn dầu

200 x 300 cm | 78.7 x 118.1 inches

Hướng thượng V

Hướng thượng V

Tranh sơn dầu

200 x 300 cm | 78.7 x 118.1 inches

Múa.

Múa.

Tranh sơn dầu

200 x 100 cm | 78.7 x 39.4 inches

Nghiêm trang V

Nghiêm trang V

Tranh sơn dầu

170 x 150 cm | 66.9 x 59.1 inches

Nhà độc tài

Nhà độc tài

Tranh sơn dầu

160 x 120 cm | 63 x 47.2 inches

Sàn chứng khoán II

Sàn chứng khoán II

Tranh sơn dầu

155 x 120 cm | 61 x 47.2 inches

Trò ảo thuật

Trò ảo thuật

Tranh sơn dầu

155 x 120 cm | 61 x 47.2 inches

Bình minh bên hồ Hoàn Kiếm

Bình minh bên hồ Hoàn Kiếm

Tranh sơn dầu

153 x 135 cm | 60.2 x 53.1 inches

Chữ thập đỏ

Chữ thập đỏ

Tranh sơn dầu

150 x 50 cm | 59.1 x 19.7 inches

Bạn già

Bạn già

Tranh sơn dầu

135 x 135 cm | 53.1 x 53.1 inches

Bên giá vẽ

Bên giá vẽ

Tranh sơn dầu

135 x 135 cm | 53.1 x 53.1 inches