Tranh sơn dầu - Người (kích thước: nhỏ đến lớn)

Bạn bè

Bạn bè

Tranh sơn dầu

70 x 80 cm | 27.6 x 31.5 inches

Nhạc trưởng

Nhạc trưởng

Tranh sơn dầu

80 x 95 cm | 31.5 x 37.4 inches

Trung thu'

Trung thu'

Tranh sơn dầu

80 x 95 cm | 31.5 x 37.4 inches

Tình mẫu tử,

Tình mẫu tử,

Tranh sơn dầu

80 x 95 cm | 31.5 x 37.4 inches

Thiên thần

Thiên thần

Tranh sơn dầu

80 x 100 cm | 31.5 x 39.4 inches

Trò chuyện

Trò chuyện

Tranh sơn dầu

80 x 100 cm | 31.5 x 39.4 inches

Giai điệu ngọt ngào

Giai điệu ngọt ngào

Tranh sơn dầu

80 x 100 cm | 31.5 x 39.4 inches

Bình minh trên sông

Bình minh trên sông

Tranh sơn dầu

80 x 100 cm | 31.5 x 39.4 inches

Đánh cá

Đánh cá

Tranh sơn dầu

80 x 100 cm | 31.5 x 39.4 inches

Mùa thu

Mùa thu

Tranh sơn dầu

80 x 80 cm | 31.5 x 31.5 inches

Tuổi thơ

Tuổi thơ

Tranh sơn dầu

80 x 80 cm | 31.5 x 31.5 inches

Giai điệu tuyệt vời

Giai điệu tuyệt vời

Tranh sơn dầu

80 x 80 cm | 31.5 x 31.5 inches