Đỗ Duy Tuấn

Vũ trụ ảo

Vũ trụ ảo

Chất liệu tổng hợp

180 x 180 cm | 70.9 x 70.9 inches

Màu của Huế

Màu của Huế

Chất liệu tổng hợp

180 x 180 cm | 70.9 x 70.9 inches

Hoài niệm Sài Gòn

Hoài niệm Sài Gòn

Chất liệu tổng hợp

160 x 160 cm | 63 x 63 inches

Ký ức của tôi

Ký ức của tôi

Tranh sơn dầu

100 x 80 cm | 39.4 x 31.5 inches

Suy tư.

Suy tư.

Chất liệu tổng hợp

90 x 80 cm | 35.4 x 31.5 inches

Bến trăng,

Bến trăng,

Tranh sơn dầu

100 x 80 cm | 39.4 x 31.5 inches

Cô gái và lồng chim

Cô gái và lồng chim

Chất liệu tổng hợp

100 x 80 cm | 39.4 x 31.5 inches

Đỗ Duy Tuấn

Sinh năm 1954 tại Huế, Việt Nam

Tốt nghiệp trường Cao đẳng Mỹ thuật Huế

Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam

Hội viên Hội Mỹ thuật Hồ Chí Minh.

 

Triển lãm cá nhân:

Triển lãm đầu tiên tại Singapore, 2000 (Emerald Hill Studio)

Triển lãm lần thứ hai tại Việt Nam, 200 (Phòng tranh Tự Do TP.HCM)

 

Triển lãm nhóm trong nước:

Trước 1975: Tham gia hoạt động mỹ thuật tại Huế và Đà Nẵng

Từ năm 1994 đến nay: Triển lãm nhóm tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Huế, Đà Lạt

 

Triển lãm nhóm tại nước ngoài;

Từ 2001 đến 2004: Singapore (Vietnam Art)

Từ 2003 đến 2004: Switzeland (Gallery Interartmania_Lausanne)

2004: Viêng Chăn, Lào (Laos Fine art University)

2004: Hồng Kông (Schoeni Arts gallery Ltd.)

2004: Texas, United State (Tu do Art, Inc.)

2005: Washington D.C, United State (Galerie Brigitte, Inc. và Chương trình Nghệ thuật Quốc tế của Ngân hàng Thế giới)

 

 

Triển lãm chung:

1998, 1999, 2001, 2003, 2005 Triển lãm trong nước và quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội

2000, 2005 Triển lãm Mỹ thuật Toàn quốc tại Hà Nội

1997, 1999, 2001 Triển lãm Giải thưởng Nghệ thuật Việt Nam / ASEAN tại Hà Nội (Philip Morris)

2002: Triển lãm tại Balo, Indonesia (Giải thưởng Nghệ thuật Asean)

Triển lãm giao lưu giữa Việt Nam và Hàn Quốc và triển lãm từ thiện tại thành phố Hồ Chí Minh.

2002-2004: Triển lãm Festival Huế v.v…

2001 Tham gia các hội sáng tác quốc tế do Hội Mỹ thuật Việt Nam tổ chức tại Hà Nội. Các hội sáng tác khác do Hội Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh tổ chức từ 1998 đến 2005 tại Hà Nội, Cà Mau, Vĩnh Long và Đà Lạt.

 

Giải thưởng

1999: Giải ba Triển lãm Mỹ thuật Khu 6, Hội Mỹ thuật Việt Nam

2000: Giải thưởng tại Triển lãm Mỹ thuật Toàn quốc 1996-2000: Bộ Văn hóa Thông tin

2001: Giải thưởng tại Triển lãm Mỹ thuật Khu 6, Hội Mỹ thuật Việt Nam

2001: Giải thưởng Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam 2001 / Asean 2002 (Philip Morris)

2003: Giải thưởng tại Triển lãm Mỹ thuật Khu 6, Hội Mỹ thuật Việt Nam

2005: Giải thưởng tại Triển lãm Mỹ thuật Toàn quốc 1996-2000: Bộ Văn hóa Thông tin

Có tranh ở Bảo tàng Nghệ thuật Quốc gia, Bảo tàng Nghệ thuật Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.

Ngoài ra còn có các bộ sưu tập và phòng trưng bày cá nhân trong và ngoài nước.