Bùi Thanh Thủy

Đợi

Đợi

Acrylic trên toan

91 x 60 cm | 35.8 x 23.6 inches

Thư giãn

Thư giãn

Acrylic trên toan

85 x 165 cm | 33.5 x 65 inches

Không đề

Không đề

Acrylic trên toan

120 x 78 cm | 47.2 x 30.7 inches

Nước xanh

Nước xanh

Acrylic trên toan

64 x 156 cm | 25.2 x 61.4 inches

Hoa

Hoa

Acrylic trên toan

95 x 95 cm | 37.4 x 37.4 inches

Buông

Buông

Acrylic trên toan

89 x 98 cm | 35 x 38.6 inches

Xanh

Xanh

Acrylic trên toan

156 x 64 cm | 61.4 x 25.2 inches

Đông đến

Đông đến

Acrylic trên lụa

60 x 90 cm | 23.6 x 35.4 inches

Chạm

Chạm

Acrylic trên lụa

88 x 68 cm | 34.6 x 26.8 inches

Xanh xuân

Xanh xuân

Acrylic trên toan

78 x 120 cm | 30.7 x 47.2 inches

Cô đơn

Cô đơn

Acrylic trên toan

120 x 78 cm | 47.2 x 30.7 inches

Xanh sao

Xanh sao

Acrylic trên toan

98 x 89 cm | 38.6 x 35 inches

Bùi Thanh Thủy

“Tôi vẽ như sự ao ước hoá thân, loang nhoè vào thiên nhiên với nhiều cung bậc cảm xúc. Màu nước, mực trên lụa, acrylic giúp tôi tự do tan chảy theo những ám ảnh và mộng mị của riêng mình. Thiên nhiên trong tranh chỉ là chất liệu thị giác để tôi tạo hình cho những cảm xúc ấy.”

Sinh năm 1971

Các triển lãm và hoạt động nghệ thuật: 

  • 2014: Triển lãm cá nhân tranh nhà thờ tại vùng vịnh San Francisco .
  • 12/2015 -1/2016: Triển lãm cá nhân “Miên Du” tại Hà Nội và TP. Ho Chi Minh
  • 1/2018: Triển lãm nhóm họa sĩ Việt Nam tại Houston, Texas và tại Oahu, Hawaii. 
  • 10/2019: Triển lãm nhóm họa sĩ Vietnam và Pháp tại Paris. 
  • 11/2019: Triển lãm cá nhân ‘THUY’ tại Eight Gallery, TP. Hồ Chí Minh

28/04/2020: Triển lãm cá nhân ‘THUY’ tại Bảo Tàng Mỹ Thuật Việt Nam, Hà Nội