Tượng

Phụ nữ

Phụ nữ

Sơn mài trên Fiberglass

1000 x 608 x 24 cm | 393.7 x 239.4 x 9.4 inches

Cô gái

Cô gái

Đá sỏi

42 x 22 x 18 cm | 16.5 x 8.7 x 7.1 inches

Sư

Sơn trên nhựa

122 x 22 x 22 cm | 48 x 8.7 x 8.7 inches

Điêu khắc III

Điêu khắc III

Sơn trên Composite

55 x 42 x 33 cm | 21.7 x 16.5 x 13 inches

Điêu khắc II

Điêu khắc II

Sơn trên Composite

135 x 36 x 28 cm | 53.1 x 14.2 x 11 inches

Điêu khắc I

Điêu khắc I

Sơn trên Composite

23 x 78 x 26 cm | 9.1 x 30.7 x 10.2 inches

Gà trống

Gà trống

Sơn mài trên Fiberglass

39 x 49 x 15 cm | 15.4 x 19.3 x 5.9 inches

Thiền

Thiền

Sơn mài trên Fiberglass

50 x 32 x 26 cm | 19.7 x 12.6 x 10.2 inches

Nữ sinh

Nữ sinh

Sơn mài trên Fiberglass

50 x 32 x 26 cm | 19.7 x 12.6 x 10.2 inches

Nữ sinh I

Nữ sinh I

Sơn mài trên Fiberglass

60 x 27 x 22 cm | 23.6 x 10.6 x 8.7 inches

Nam sinh

Nam sinh

Sơn mài trên Fiberglass

50 x 32 x 26 cm | 19.7 x 12.6 x 10.2 inches

Khuôn mặt âm bản

Khuôn mặt âm bản

Sơn mài trên Fiberglass

31 x 24 cm | 12.2 x 9.4 inches