Tranh

Bên bờ biển V

Bên bờ biển V

Tranh sơn dầu

110 x 135 cm | 43.3 x 53.1 inches

Phố vắng

Phố vắng

Tranh sơn dầu

100 x 150 cm | 39.4 x 59.1 inches

Suy tư II

Suy tư II

Tranh sơn dầu

100 x 75 cm | 39.4 x 29.5 inches

Khoảnh khắc bình yên

Khoảnh khắc bình yên

Tranh sơn dầu

135 x 155 cm | 53.1 x 61 inches

Cô cháu gái

Cô cháu gái

Tranh sơn dầu

100 x 80 cm | 39.4 x 31.5 inches

Ao sen

Ao sen

Tranh sơn dầu

135 x 155 cm | 53.1 x 61 inches

Bạn tôi III

Bạn tôi III

Tranh sơn dầu

100 x 80 cm | 39.4 x 31.5 inches

Nhạc trưởng

Nhạc trưởng

Tranh sơn dầu

80 x 95 cm | 31.5 x 37.4 inches

Trên bãi biển II

Trên bãi biển II

Tranh sơn dầu

135 x 135 cm | 53.1 x 53.1 inches

Vũ công ba lê V

Vũ công ba lê V

Tranh sơn dầu

80 x 95 cm | 31.5 x 37.4 inches

Chân dung Văn Cao

Chân dung Văn Cao

Tranh sơn dầu

100 x 80 cm | 39.4 x 31.5 inches

Bạn học II

Bạn học II

Tranh sơn dầu

80 x 95 cm | 31.5 x 37.4 inches