Lương Trung

Thiếu nữ

Thiếu nữ

Tranh sơn dầu

100 x 100 cm | 39.4 x 39.4 inches

Ngày hội

Ngày hội

Tranh sơn dầu

100 x 100 cm | 39.4 x 39.4 inches

Bà và cháu

Bà và cháu

Tranh sơn dầu

100 x 100 cm | 39.4 x 39.4 inches

Xuống chợ

Xuống chợ

Tranh sơn dầu

100 x 100 cm | 39.4 x 39.4 inches

Ngây thơ

Ngây thơ

Tranh sơn dầu

100 x 100 cm | 39.4 x 39.4 inches

Tuổi thơ

Tuổi thơ

Tranh sơn dầu

100 x 100 cm | 39.4 x 39.4 inches

Thiếu nữ II

Thiếu nữ II

Tranh sơn dầu

100 x 100 cm | 39.4 x 39.4 inches

Hai chị em

Hai chị em

Tranh sơn dầu

100 x 100 cm | 39.4 x 39.4 inches

Người đàn bà vùng cao

Người đàn bà vùng cao

Tranh sơn dầu

100 x 100 cm | 39.4 x 39.4 inches

Em bé với chiếc nơ đỏ

Em bé với chiếc nơ đỏ

Tranh sơn dầu

100 x 100 cm | 39.4 x 39.4 inches

Suy tư

Suy tư

Tranh sơn dầu

100 x 100 cm | 39.4 x 39.4 inches

Bé gái

Bé gái

Tranh sơn dầu

100 x 100 cm | 39.4 x 39.4 inches

Lương Trung